Produkty firm

Frezarka HS-F1000

13.06.2024
Frezarka HS-F1000 łączy w sobie innowacyjną technikę, solidność konstrukcji, kompaktowość
wykonania i szeroki zakres zastosowań. 
Konstrukcja opiera się na wielu latach doświadczeń firmy HERZOG. Sztywna rama, w której zastosowano kompozyty mineralne minimalizuje drgania i pozwala na osiągnięcie w krótkim czasie bardzo wysokiej jakości przygotowanej powierzchni próbki. W zależności od zastosowanych narzędzi frezujących maszyna może być przeznaczona do przygotowania próbek stali, żeliwa lub metali nieżelaznych. Frezarka HS-F1000 może pracować jako urządzenie samodzielne lub zintegrowane z automatycznym systemem przygotowania próbek. Więcej informacji : www.herzog-maschinenfabrik.de Zapraszamy do współpracy.
Czytaj więcej

Karuzela UV do odkażania pipet jednokanałowych

13.06.2024
ProPette nUVaClean™ to pierwszy i jedyny statyw do pipet, który nie tylko organizuje i zabezpiecza sześć pipet jednokanałowych, ale także niszczy ponad 99 % niechcianych zanieczyszczeń. ProPette nUVaClean™ wykorzystuje bakteriobójczą lampę UV C. Wysokowydajny reflektor całkowicie pokrywa trzonki pipety swoim światłem UV 254 nm. To niszczy niepożądane zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu w PCR i innych wrażliwych procedurach. Wystarczy umieścić pipety jednokanałowe dowolnego zakresu lub pojemności w nUVaClean™ i nacisnąć przycisk „start”, aby rozpocząć cykl automatycznego odkażania. Po 28 minutach nUVaClean™ karuzela wyłączy się automatycznie, dając nam sześć pipet, które są bezpieczne, czyste i gotowe do użycia.
Czytaj więcej

ILSP – szybsze rozwiązanie dla analizy pestycydów

13.06.2024
ILSP (ang. In-Line Sample Preparation) jest techniką przygotowania próbki dla laboratoriów zajmujących się analizą żywności, które chcą skrócić czas analizy oraz zmniejszyć koszty, bez utraty wydajności. Wkład Revive ILSP Pesticides oddziela anality od potencjalnie interferujących składników matrycy, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych metod SPE i QuEChERS. Etap ten wyklucza czasochłonne procedury ręczne, zastępując je zautomatyzowanym procesem oczyszczania, który odbywa się w chromatografie. ILSP wykorzystuje efektywne mechanizmy retencji zapewniające wydajne, zautomatyzowane oczyszczanie wieloskładnikowych próbek, które odbywa się w aparacie równolegle z analizą próbki.
Czytaj więcej

Kolumny chromatograficzne do analizy biomolekuł

13.06.2024
Firma Tosoh, producent kolumn do chromatografii wykluczania (TSKgel® SEC), prezentuje trzy serie kolumn wypełnionych wysokiej jakości krzemionką związaną z fazą typu diol, do analiz biomolekuł w technice (U)HPLC SEC: nTSKgel® SuperSW, TSKgel® UltraSW Aggregate, TSKgel® UP-SW. Kolumny TSKgel® SuperSW zostały zaprojektowane przy użyciu technologii kontrolowanego rozkładu porowatości. Typ HTP (high throughput) oznacza wysoką przepustowość. Zmniejszona średnica wewnętrzna i długość kolumny TSKgel SuperSW mAb HTP pozwala, przykładowo, na uzyskanie w krótszym czasie wysokiej rozdzielczości pomiędzy monomerami a dimerami przeciwciał monoklonalnych (mAb). Kolumna ta jest kompatybilna zarówno z systemami HPLC, jak i vUHPLC ze względu na jej zdolność do utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie nawet przy dużych prędkościach przepływu fazy ruchomej. Rozmiar ziarna 4 μm, rozmiar porów 25 nm. Zastosowanie: analiza mAb, białek o masie 50 kDa – 200 kDa (agregaty i ich fragmenty). Kolumna TSKgel UltraSW Aggregate charakteryzuje się wyższą granicą wykluczania niż inne kolumny TSKgel SW mAb, przez co nadaje się do analiz wymagających wysokiej rozdzielczości, na przykład agregatów mAb wyższego rzędu. Wyższa granica wykluczenia tej kolumny pozwala także na prowadzenie analiz o wysokiej rozdzielczości, między innymi multimerów i agregatów dużych białek, w tym tyreoglobuliny i IgG. Rozmiar ziarna 3 μm, rozmiar porów 30 nm. Zastosowanie: analiza agregacji mAb, białek o masie 100 kDa – 1000 kDa (agregaty i ich fragmenty). Linia kolumn TSKgel UP-SW o zróżnicowanych rozmiarach (rozmiar ziarna 2 μm lub 3 μm, rozmiar porów 12,5 nm, 25 nm lub 30 nm) pozwala na analizę biomolekuł, zarówno o małej, jak i bardzo dużej masie cząsteczkowej. Zastosowanie: analiza mAb, fragmentów peptydów i białek o masie 10 kDa – 200 kDa, a także wysokorozdzielcza analiza agregatów mAb lub białek i peptydów o masie 100 kDa – 1000 kDa.
Czytaj więcej

Wagi do ważenia stentów firmy Radwag

13.06.2024
Stent to plastikowa lub metalowa proteza o działaniu udrażniającym, którą wprowadza się do organizmu człowieka poprzez naczynie krwionośne. Z myślą o ważeniu ...
Czytaj więcej

System „Smart XCombo”

13.06.2024
Firma Rigaku (Japonia) wprowadza na rynek nowy system pomiarowy XRD/WDXRF złożony z dyfraktometru rentgenowskiego XRD Miniflex600 oraz spektrometru falowo dyspersyjnego Supermini 200. Przyrząd przeznaczony jest do analizy fazowej oraz pierwiastkowej tej samej próbki, przygotowanej metodą prasowania w pierścienie o średnicy 51,5 mm. System jest dedykowany do pomiarów przemysłowych przede wszystkim w cementowniach. Jest to system biurkowy o małych wymiarach i małej masie. Oprogramowanie umożliwia szybkie i automatyczne określenie składu fazowego oraz pierwiastkowego próbek. Spektrometr Supermini200 wyposażony jest w trzy kryształy analizujące (Li200, German, RX29) oraz dwa detektory (scyntylacyjny i przepływowy). Zestaw ten zapewnia analizę pierwiastków od tlenu do uranu. Dyfraktometr Miniflex600 to nowoczesny przyrząd do automatycznej analizy składu fazowego. Oprogramowanie automatycznie dokonuje wszystkich obliczeń, bez ingerencji obsługi. Generator o mocy 600 W, goniometr theta/2 theta, zmieniacz próbek, oprogramowanie SmatLab StudioII gwarantują dokładne określenia składu fazowego.
Czytaj więcej

Automatyczny licznik kolonii bakteryjnych

13.06.2024
Analiza kolonii bakteryjnych na pożywce ma w mikrobiologii bardzo duże znaczenie. Do liczenia kolonii bakteryjnych stosowane są liczniki automatyczne oraz urządzenia manualne i półautomatyczne z czujnikiem dotykowym i/lub szkłem powiększającym, występujące także w wersjach z kamerą i przetwarzaniem obrazu. Firma Shashin Kagaku oferuje cztery modele liczników automatycznych, PSF-1100, PSF-2100, PSF 5100 oraz PSF 7100. W zależności od wersji mają one kamerę o rozdzielczości 3, 5, 12 i 20 megapikseli. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej rozdzielczości 35 μm. Liczniki Shashin Kagaku mogą badać kolonie bakteryjne na szalkach Petriego (maksymalna średnica 152 mm), mediach typu Petri film, Compact Dry i Film Media, filtrach membranowych, płytkach i strefach inhibicji.
Czytaj więcej

Petra MAX – analizator XRF

13.06.2024
Pomiar zawartości pierwiastków metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Aparat Petra MAX to analizator XRF, który gwarantuje oznaczanie siarki metodą ASTM D4294, ale również zapewnia możliwość oznaczania niklu, wanadu, żelaza oraz 10 innych pierwiastków na poziomie poniżej ppm. Petra MAX to aparat zbudowany w oparciu o technologię HDXRF (High Definitione X-Ray Fluorescence). Jest to rozwiązanie, które pozwala znacznie poprawić poziom wykrywalności w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Technika HDXRF wykorzystuje układ optyczny z monochromatyzacją promieniowania pierwotnego i ogniskowaniem wiązki, co znacząco poprawia stosunek sygnału do szumów. Pomiar nie wymaga przygotowania próbki, żadnych odczynników i akcesoriów, nie wymaga też stosowania gazów. Użytkownik otrzymuje wynik w ciągu kilku minut. Jednym z wielu zastosowań aparatu Petra MAX jest pomiar zawartości niklu i wanadu w ropie naftowej. Pierwiastki te są najczęściej oznaczane z zastosowaniem techniki ICP. Metoda ICP ma poważne niedogodności, głównie długi proces przygotowania próbki, stosowanie stężonych kwasów, akcesoriów do spopielania i roztwarzania oraz zużycie gazów. Te same oznaczenia można wykonać techniką alternatywną do ICP, czyli aparatem Petra MAX, który bazuje na fluorescencji rentgenowskiej HDXRF. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 dla siarki + oznaczanie następujących pierwiastków: P, Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu i Zn.
Czytaj więcej

Podajnik fazy nadpowierzchniowej typu „headspace” model HS-20NX

13.06.2024
Podajnik fazy nadpowierzchniowej firmy Shimadzu typu „headspace” model HS-20NX, działający na zasadzie dozowania przez zawór z pętlą nastrzykową i linię transferową, dostępny jest w wersjach na 20 i 90 pozycji. Możliwe jest również rozwiązanie w wersji z pułapką do zatężania (HS-20 TRAP), poprawiającą kształt pików i obniżającą granice wykrywalności. Podajnik HS-20NX został opracowany jako narzędzie do analizy składników lotnych. Automatyczny podajnik próbek do techniki fazy nadpowierzchniowej HS-20NX utrzymuje próbkę w ustalonej temperaturze, następnie pobiera lotne związki, które uwolnione do fazy gazowej pozostają w równowadze dynamicznej z zawartością w próbce. Dozowanie odbywa się przez zawór z pętlą oraz bardzo krótką 30-centymetrową linię transferową do systemu GC lub GC MS. Przy zastosowaniu konfiguracji dozownika próbek ciekłych oraz przystawki HS-20NX kolumna jest podłączana bezpośrednio do linii transferowej, dzięki czemu możemy również korzystać z dozownika próbek ciekłych bez konieczności przepinania kolumn i zmiany konfiguracji. System HS-20NX może być stosowany do analizy jakościowej i ilościowej składników zapachowych żywności, składników zapachowych substancji chemicznych oraz toksycznych lotnych związków w próbkach środowiskowych, na przykład w wodzie. Wykorzystywany jest też do analiz retencji rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC) z opakowań.
Czytaj więcej

Lepkościomierze serii IKA Rotavisc

13.06.2024
Firma IKA Werke GmbH wprowadziła na rynek lepkościomierze rotacyjne serii IKA Rotavisc, przeznaczone do badań cieczy w różnego rodzaju laboratoriach, zarówno badawczych, jak i kontrolnych. Szeroki zakres pomiarowy od 1 mln mPas do 320 mln mPas podzielony jest na cztery jednostki pomiarowe. Przewidziana jest także obsługa lepkościomierzy poprzez oprogramowanie na PC umożliwiające zarządzaniem i archiwizacją wyników. W podstawowym zestawie jest komplet wrzecion i czujnik temperatury. Podstawowe właściwości przyrządu to: dokładność pomiaru: 1 % (skala pełnowymiarowa), zakres prędkości: 0,01 rpm – 200 rpm, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 K, pomiar lepkości dynamicznej po podaniu gęstości podanego roztworu, pomiar lepkości kinematycznej po podaniu gęstości podanego roztworu, autokalibracja urządzenia automatycznie po wyłączeniu, manualny/automatyczny tryb pracy, wbudowana elektroniczna poziomica, kolorowy ekran TFT.
Czytaj więcej

Mikroskop FTIR Lumos II

13.06.2024
Samodzielny mikroskop FTIR Lumos II to system ze zintegrowanym spektrometrem FTIR, doskonale dopasowanym do jego konstrukcji optycznej. Wszystkie komponenty mają napędy oraz są kodowane elektronicznie. Zmotoryzowany kryształ ATR pozwala na przełączanie między trybami transmisji czy refleksji do trybu ATR bez ingerencji operatora, a także zapewnia automatyczne pomiary próbki i tła nawet w trybie ATR. Dodatkowo przełączanie między trybami, widzialnym oraz IR, odbywa się w sposób automatyczny. Konstrukcja mikroskopu pozwala na pomiary próbek do wysokości 40 mm. Dzięki łatwemu dostępowi do próbki jej pozycjonowanie jest bardzo wygodne. Dzięki automatyzacji wszystkich ruchomych komponentów Lumos II zapewnia komfort pracy. Ustawiony na stałe interferometr ROCKSOLIDTM, wykorzystujący pozłacane lustra kubiczne, czyni system odpornym na wibracje oraz zmiany temperatury. Intuicyjne oprogramowanie prowadzi operatora krok po kroku przez proces analizy mikroskopowej próbki. Wyniki pomiarów zawarte są w jednym pliku, włączając w to obraz widzialny, dane spektralne oraz informacje o próbce. Obrazowanie wykonywane przez detektor FPA zapewnia maksymalną szybkość pomiaru wraz ze szczegółowymi informacjami spektralnymi. Detektor pozwala na zarejestrowanie 1024 widm podczas jednego pomiaru, w każdym z dostępnych trybów. Lumos II wyposażony jest w detektor MCT chłodzony termoelektrycznie, co umożliwia pomiary bez konieczności dolewania azotu. Mikroskop może być wyposażony jednocześnie w trzy detektory (FPA, MCT, DLaTGS) wybierane automatycznie. Kluczowe komponenty systemu, takie jak: interferometr, laser oraz źródło, charakteryzują się długą żywotnością oraz objęte są długoletnimi gwarancjami. Przyrząd oraz oprogramowanie są zgodne z wymogami cGMP/GLP, Farmakopei oraz FDA 21 CFR część 11.
Czytaj więcej

Lampy Lumeelamp Tripleforce

13.06.2024
Opatentowane urządzenia DanLab Lumeelamp TripleForce wykorzystują promieniowanie jonizacyjne katalityczne oraz promieniowanie uv-c o długości fali 256nm. Skutecznie niszczy otoczkę lipidową wirusa jest zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Narodowe Instytuty Zdrowia w wielu krajach do walki z pandemią koronawirusa SARS-Co-2. Badania wielu niezależnych instytutów udowodniły skuteczność dezynfekcji za pomocą promieniowania UV-C na poziomie 99,99 %. Badania urządzeń DanLab wykonane w niezależnych laboratoriach potwierdzają te wyniki. Są to znane i skuteczne metody do kompleksowego, aktywnego oczyszczania i dezynfekcji powietrza powierzchni przez co gwarantuje najwyższą skuteczność. Dodatkowo wyposażone są w specjalnie zaprojektowaną intuicyjną aplikację Lumeelamp App. Połączenie promieniowania UV-C z promieniową jonizacją katalityczną to najskuteczniejsza ze wszystkich metod walki z SARS-CoV-2, bakteriami i innymi wirusami. Dodatkowo oczyszcza powietrze z alergenów, drobnych cząsteczek pyłów (SMOG) i toksycznych lotnych związków organicznych (LZO).
Czytaj więcej

Mętnościomierze laboratoryjne Serii Turb 750

13.06.2024
Firma WTW oferuje do sprzedaży dwa typy mętnościomierzy: Turb® 750 IR ze światłem podczerwonym (LED), zgodny z normą DIN EN ISO 7027-1, Turb® 750 T z lampą wolframową, zgodny z normą US EPA 180.1. Oba typy mętnościomierzy dostarczane są z zestawem kalibracyjnym, uniwersalnym zasilaczem sieciowym 90–250 V, sześcioma pustymi kuwetami i oprogramowaniem Turb® Data. Przyrządy zapewniają bardzo dokładny pomiar mętności w zakresie 0-1100 FNU/NTU z automatycznym przełączaniem zakresu pomiarowego. Procedura IPRC (ang. Intelligent Reproducibility and Plausibility Check), czyli inteligentna kontrola powtarzalności i wiarygodności, przeprowadza szybkie wielokrotne pomiary z późniejszą oceną i eliminacją wartości odstających. Wynik zostaje „zamrożony” i pokazany jako stabilny odczyt. W ten sposób IRPC zapewnia prawidłowe i powtarzalne wyniki. Seria Turb® 750 korzysta przy kalibracji ze sprawdzonych standardów AMCO Clear® oraz z optymalnego okna pomiarowego. Zmierzone wartości są przechowywane jako zestawy danych z powiązanym protokołem kalibracji, identyfikatorem próbki oraz informacjami AQA.
Czytaj więcej

Mikroskop FT-IR / QCL Hyperion II

13.06.2024
Bruker Hyperion II to połączenie technologii FT-IR i QCL w jednym urządzeniu, oferujące pomiary w trzech trybach: transmisyjnym, odbiciowym i ATR. Hyperion drugiej generacji to prawdziwa rewolucja w mikroskopii podczerwieni. Obrazowanie QCL pozwala na pozyskiwanie do 30 000 widm na sekundę. Otwiera to nowe możliwości zastosowań między innymi w badaniach materiałowych i life science. System pozwala na pomiary w zakresie spektralnym od VIS do FIR. Mikroskop jest również dostępny w wersji z detektorami jednoelementowymi (TE-MCT, LN2-MCT) oraz matrycami FPA (64 x 64, 128 x 128). Mikroskop Hyperion II to: - pomiary punktowe, mapowanie, obrazowanie, - redukcja koherencji przy obrazowaniu laserowym, - szeroki wybór detektorów jednoelementowych do μ-FT-IR: TE-MCT, LN2-MCT, - detektory FPA do obrazowania 64 x 64 lub 128 x 128 pikseli, - QCL za pośrednictwem modułu do obrazowania laserowego w podczerwieni (ILIM, klasa laserowa 1), - szybkie obrazowanie: 0,1mm2/sek. (FPA, pełne widmo), 6,4mm2/sek. (ILIM, pojedyncza liczba falowa), - szeroki wybór obiektywów: 5x/15x/36x/74x IR, 20x ATR, 15x GIR, 4x/40x VIS, - rozszerzenia zakresów spektralnych od bliskiej podczerwieni (NIR) do dalekiej podczerwieni (FIR).
Czytaj więcej

Wzorcowanie pirometrów oraz wiskozymetrów rotacyjnych

13.06.2024
Firma IKA Werke GmbH wprowadziła na rynek lepkościomierze rotacyjne serii IKA Rotavisc, przeznaczone do badań cieczy w różnego rodzaju laboratoriach, zarówno badawczych, jak i kontrolnych. Szeroki zakres pomiarowy od 1 mln mPas do 320 mln mPas podzielony jest na cztery jednostki pomiarowe. Przewidziana jest także obsługa lepkościomierzy poprzez oprogramowanie na PC umożliwiające zarządzaniem i archiwizacją wyników. W podstawowym zestawie jest komplet wrzecion i czujnik temperatury. Podstawowe właściwości przyrządu to: dokładność pomiaru: 1 % (skala pełnowymiarowa), zakres prędkości: 0,01 rpm – 200 rpm, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 K, pomiar lepkości dynamicznej po podaniu gęstości podanego roztworu, pomiar lepkości kinematycznej po podaniu gęstości podanego roztworu, autokalibracja urządzenia automatycznie po wyłączeniu, manualny/automatyczny tryb pracy, wbudowana elektroniczna poziomica, kolorowy ekran TFT.
Czytaj więcej

Zestaw uchwytów do mikronaczynek produkcji Radwag

13.06.2024
Mikronaczynka to naczynia laboratoryjne o niewielkich wymiarach, między innymi probówki, kolby, fiolki itp. Firma Radwag opracowała zestaw specjalnych uchwytów, które pozwalają na ważenie mikronaczynek: w stabilnych warunkach, pod dowolnym kątem. Za stabilne warunki pomiaru w komorze ważenia odpowiadają dedykowane owiewki, które wchodzą w skład zestawu, a wybór kąta nachylenia mikronaczynka jest możliwy dzięki regulowanemu uchwytowi. Dodatkowo zastosowanie uchwytów ogranicza do minimum ryzyko zanieczyszczenia próbek podczas ich aplikacji. Zestaw uchwytów do mikronaczynek pasuje do wybranych mikrowag Radwag takich jak: XA 4Y.M PLUS, XA 4Y.M.A PLUS, XA 4Y.M.A.P PLUS
Czytaj więcej

Wzorcowanie pirometrów oraz wiskozymetrów rotacyjnych

13.06.2024
LabStand jest producentem certyfikowanych materiałów odniesienia akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji nr RM 002 zgodnie z normą PN-EN ISO 17034:2017 oraz akredytowanym laboratorium wzorcującym nr AP 021 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o wzorcowanie pirometrów oraz wzorcowanie wiskozymetrów rotacyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym. Produkuje certyfikowane materiały odniesienia pehametryczne, wiskozymetryczne, redoks oraz konduktometryczne. Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie, obszerną wiedzę i oferuje doradztwo techniczne w zakresie wykonywanych usług. Wzorcuje w zakresie: pH, konduktometrii, potencjału redoks, analizy wydechu, gęstości cieczy, lepkości, wilgotności i temperatury.
Czytaj więcej

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF

13.06.2024
Spektrometr EDX-7000P to niewielkie, ciche oraz kompaktowe urządzenie o wymiarach 46 cm x 59 cm x 36 cm i ciężarze około 55 kg. Nie wymaga on dodatkowo wody chłodzącej czy ciekłego azotu do chłodzenia detektora – wyposażony jest w wyjątkowo czuły i szybki detektor SDD chłodzony przy wykorzystaniu efektu Peltiera. Duża komora próbek może pomieścić próbki, których wymiary nie przekraczają 27,5 cm x 30 cm oraz 10 cm wysokości. Aparat ma zakres pomiarowy od 11Na do 92U, w bardzo szerokim zakresie stężeń od ppb do 100 %. Rozdzielczość wynosząca poniżej 130 eV gwarantuje dokładny pomiar nawet przy bardzo złożonej matrycy. Intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie PCEDX oraz standardowo wbudowana w aparat kamera CMOS pozwalają przygotować i wykonać pomiar nawet niedoświadczonemu użytkownikowi w zaledwie kilka minut. Standardowo załączony zestaw filtrów umożliwia wyeliminowanie wpływu promieniowania ciągłego oraz charakterystycznego, pochodzącego od źródła promieniowania X-Ray. Opcjonalnie do aparatu można dodać zestawy do pomiarów w próżni oraz atmosferze helowej znacznie zwiększające czułość w szczególności dla pierwiastków o małych liczbach atomowych.
Czytaj więcej