PRODUKTY
Podajnik fazy nadpowierzchniowej typu „headspace” model HS-20NX

Podajnik fazy nadpowierzchniowej typu „headspace” model HS-20NX

Podajnik fazy nadpowierzchniowej firmy Shimadzu typu „headspace” model HS-20NX, działający na zasadzie dozowania przez zawór z pętlą nastrzykową i linię transferową, dostępny jest w wersjach na 20 i 90 pozycji. Możliwe jest również rozwiązanie w wersji z pułapką do zatężania (HS-20 TRAP), poprawiającą kształt pików i obniżającą granice wykrywalności. Podajnik HS-20NX został opracowany jako narzędzie do analizy składników lotnych. Automatyczny podajnik próbek do techniki fazy nadpowierzchniowej HS-20NX utrzymuje próbkę w ustalonej temperaturze, następnie pobiera lotne związki, które uwolnione do fazy gazowej pozostają w równowadze dynamicznej z zawartością w próbce. Dozowanie odbywa się przez zawór z pętlą oraz bardzo krótką 30-centymetrową linię transferową do systemu GC lub GC MS. Przy zastosowaniu konfiguracji dozownika próbek ciekłych oraz przystawki HS-20NX kolumna jest podłączana bezpośrednio do linii transferowej, dzięki czemu możemy również korzystać z dozownika próbek ciekłych bez konieczności przepinania kolumn i zmiany konfiguracji. System HS-20NX może być stosowany do analizy jakościowej i ilościowej składników zapachowych żywności, składników zapachowych substancji chemicznych oraz toksycznych lotnych związków w próbkach środowiskowych, na przykład w wodzie. Wykorzystywany jest też do analiz retencji rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC) z opakowań.
Zapytaj o produkt