Konfrencje

Rok:

21 CFR Part 11 w laboratorium z wagą RADWAG

Kiedy: 30 maja 2023 roku
Gdzie: Radom
Firma RADWAG zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, co oznacza cyfrowy podpis, szczególnie w odniesieniu do wagi elektronicznej. Omówiona zostanie regulacja 21 CFR Part 11. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć, jak działa cyfrowy podpis z wagą RADWAG.
Czytaj więcej

Centrum Szkoleniowe RADWAG zaprasza na szkolenie: Metrologia pomiarów zawartości wody w praktyce - optymalizacja procesu suszenia próbki z wykorzystaniem wagosuszarki

Kiedy: 10 maja 2023 roku
Gdzie: Radom
Firma RADWAG zaprasza na na 1-dniowe szkolenie, podczas którego zdefiniujemy czynniki mające wpływ na czas i dokładność analizy, uwzględniając strukturę badanej próbki. Szkolenie łączy teorię z praktyką.
Czytaj więcej

Centrum Szkoleniowe RADWAG zaprasza na szkolenie: Metrologia prawna

Kiedy: 26 kwietnia 2023 roku
Gdzie: Radom
Firma RADWAG zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, w trakcie którego zostaną omówione wymagania metrologii prawnej dla wag automatycznych i nieautomatycznych. Dowiesz się także, w jaki sposób sam dokonasz sprawdzenia wagi RADWAG.
Czytaj więcej

Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO

Kiedy: 26-27 kwietnia 2023
Gdzie: Poznań
I edycja Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO
Czytaj więcej

VII AKADEMIA CHEMII ANALITYCZNEJ

Kiedy: 28–31 maja 2023 roku
Gdzie: Jachranka koło Serocka
Firma Shim-pol zaprasza na kolejną edycję Akademii Chemii Analitycznej. Siódme spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Zapewnienie jakości badań w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas – od przygotowania próbki, przez optymalizację metod, do analizy LC MS (MS)”.
Czytaj więcej

XXVII SYMPOZJUM SPEKTROSKOPOWE FIRMY MS SPEKTRUM

Kiedy: 29–31 maja 2023 roku
Gdzie: Bronisławów
Firma MS Spektrum zaprasza na XXVII Sympozjum tak jak w roku ubiegłym do Bronisławowa. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki. W czasie sympozjum odbędzie się również posiedzenie Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Planowane są też warsztaty, które obejmować będą pokazy aparatury.
Czytaj więcej

KONWERSATORIUM SPEKTROMETRII ATOMOWEJ KOSAT 2023

Kiedy: 11–13 września 2023 roku
Gdzie: Białystok
Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku zapraszają na Konwersatorium Spektrometrii Atomowej obejmujące XVII Konwersatorium Absorpcji Atomowej, XII Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, IX Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz IV Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej.
Czytaj więcej

65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Kiedy: 18–22 września 2023 roku
Gdzie: Toruń
Oddział toruński PTChem zaprasza na 65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w Toruniu. Obrady przebiegać będą w sekcjach naukowych prowadzonych przez znamienitych polskich uczonych. Tematyka Zjazdu obejmuje najnowsze osiągnięcia badawcze w dyscyplinie nauk chemicznych.
Czytaj więcej

Szkoła i warsztaty z zakresu fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej w połączeniu z warsztatami firmy Rigaku

Kiedy: 18−22 października 2021 roku
Gdzie: Ustroń-Zawodzie
Firma Testchem z Pszowa we współpracy z Zakładem Chemii Analitycznej Instytutu Metalurgii Żelaza – Sieć Badawcza Łukasiewicz w Gliwicach organizują szkołę poświęconą zagadnieniom fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej oraz warsztaty japońskiej firmy Rigaku
Czytaj więcej

Sympozjum „Bezpeczne zarządzanie pracą w laboratorium”

Kiedy: 11−13 października 2021 roku
Gdzie: Sypniewo
Firma „Estilaq” pod honorowym patronatem Perlan Technologies, przy współpracy z firmą Malon Group, zaprasza na trzydniowe spotkanie wszystkie osoby związane z branżą laboratoryjną.
Czytaj więcej

V Akademia Chemii Analitycznej

Kiedy: 19-22 września 2021
Gdzie: Jachranka koło Serocka
Serdecznie zapraszamy na V edycję Akademii Chemii Analitycznej, która odbędzie się w dniach 19-22 września 2021 w Jachrance w Hotelu Warszawianka. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: "Spektrometria mas w chromatografii cieczowej – praktyczne zastosowania."
Czytaj więcej

XXVI XXVI Sympozjum firmy MS Spektrum

Kiedy: 13−15 września 2021 roku
Gdzie: Ślesin koło Konina
Firma MS Spektrum zaprasza na XXVI Sympozjum do Ślesina. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki. W czasie sympozjum odbędzie się również posiedzenie Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Czytaj więcej