PRODUKTY
Petra MAX – analizator XRF

Petra MAX – analizator XRF

Pomiar zawartości pierwiastków metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Aparat Petra MAX to analizator XRF, który gwarantuje oznaczanie siarki metodą ASTM D4294, ale również zapewnia możliwość oznaczania niklu, wanadu, żelaza oraz 10 innych pierwiastków na poziomie poniżej ppm. Petra MAX to aparat zbudowany w oparciu o technologię HDXRF (High Definitione X-Ray Fluorescence). Jest to rozwiązanie, które pozwala znacznie poprawić poziom wykrywalności w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Technika HDXRF wykorzystuje układ optyczny z monochromatyzacją promieniowania pierwotnego i ogniskowaniem wiązki, co znacząco poprawia stosunek sygnału do szumów. Pomiar nie wymaga przygotowania próbki, żadnych odczynników i akcesoriów, nie wymaga też stosowania gazów. Użytkownik otrzymuje wynik w ciągu kilku minut. Jednym z wielu zastosowań aparatu Petra MAX jest pomiar zawartości niklu i wanadu w ropie naftowej. Pierwiastki te są najczęściej oznaczane z zastosowaniem techniki ICP. Metoda ICP ma poważne niedogodności, głównie długi proces przygotowania próbki, stosowanie stężonych kwasów, akcesoriów do spopielania i roztwarzania oraz zużycie gazów. Te same oznaczenia można wykonać techniką alternatywną do ICP, czyli aparatem Petra MAX, który bazuje na fluorescencji rentgenowskiej HDXRF. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 dla siarki + oznaczanie następujących pierwiastków: P, Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu i Zn.
Zapytaj o produkt