PRODUKTY
Wzorcowanie pirometrów oraz wiskozymetrów rotacyjnych

Wzorcowanie pirometrów oraz wiskozymetrów rotacyjnych

LabStand jest producentem certyfikowanych materiałów odniesienia akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji nr RM 002 zgodnie z normą PN-EN ISO 17034:2017 oraz akredytowanym laboratorium wzorcującym nr AP 021 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o wzorcowanie pirometrów oraz wzorcowanie wiskozymetrów rotacyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym. Produkuje certyfikowane materiały odniesienia pehametryczne, wiskozymetryczne, redoks oraz konduktometryczne. Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie, obszerną wiedzę i oferuje doradztwo techniczne w zakresie wykonywanych usług. Wzorcuje w zakresie: pH, konduktometrii, potencjału redoks, analizy wydechu, gęstości cieczy, lepkości, wilgotności i temperatury.
Zapytaj o produkt