PRODUKTY
ILSP – szybsze rozwiązanie dla analizy pestycydów

ILSP – szybsze rozwiązanie dla analizy pestycydów

ILSP (ang. In-Line Sample Preparation) jest techniką przygotowania próbki dla laboratoriów zajmujących się analizą żywności, które chcą skrócić czas analizy oraz zmniejszyć koszty, bez utraty wydajności. Wkład Revive ILSP Pesticides oddziela anality od potencjalnie interferujących składników matrycy, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych metod SPE i QuEChERS. Etap ten wyklucza czasochłonne procedury ręczne, zastępując je zautomatyzowanym procesem oczyszczania, który odbywa się w chromatografie. ILSP wykorzystuje efektywne mechanizmy retencji zapewniające wydajne, zautomatyzowane oczyszczanie wieloskładnikowych próbek, które odbywa się w aparacie równolegle z analizą próbki.
Zapytaj o produkt
ANCHEMPLUS
ul. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa
Wizytówka firmy