Dla autorów

Zapraszamy wszystkich związanych z analityką chemiczną do współpracy i podzielenia się na łamach kwartalnika ANALITYKA swoimi badaniami, uwagami i spostrzeżeniami. Chcielibyśmy, aby pismo to było pismem środowiska chemików analityków i aby stanowiło forum, na którym wszyscy zainteresowani będą mogli się wypowiedzieć.

Artykuły przeznaczone do druku w kwartalniku ANALITYKA powinny być nadsyłane w wersji: elektronicznej e-mailem lub na płycie CD.

Artykuły powinny być pisane w następujący sposób:

 • 30 wierszy na stronie
 • czcionka - Times New Roman
 • wielkość czcionki - 12
 • odstęp między wierszami - 1,5 wiersza


Artykuły w działach „Nauka" i „Praktyka" nie powinny przekraczać 9 stron, natomiast w innych działach - 4 stron.
 

Materiały do wysłania do redakcji powinny być przygotowane w następujący sposób:

 • pliki w formacie MS Word
 • tabele na osobnych stronach (nie w tekście)
 • rysunki w formie elektronicznej (Corel Draw, MS Excel) lub w postaci gotowych wydruków
 • fotografie w postaci cyfrowej lub odbitek fotograficznych
 • duża rozdzielczość zdjęć (300 dpi)
 • rysunki oraz fotografie w osobnych plikach (nie w tekście).


Autorzy powinni wyraźnie zaznaczyć, które materiały po wykorzystaniu przez redakcje, należy zwrócić.
 

Autorzy powinni także przygotować oraz dołączyć do artykułu:

 • własne zdjęcie
 • streszczenie w języku polskim i angielskim (każde do 150 słów + tytuł)
 • wypełnić i podpisać oświadczenie

Oświadczenie autora materiału


Wszelkie pytania oraz szczegółowe informacje prosimy kierować do redaktora naczelnego:

dr. Piotr Bieńkowski
e-mail: p.bienkowski|malamut.pl| |p.bienkowski|malamut.pl
tel. +48 604 27 36 27