PRODUKTY
System „Smart XCombo”

System „Smart XCombo”

Firma Rigaku (Japonia) wprowadza na rynek nowy system pomiarowy XRD/WDXRF złożony z dyfraktometru rentgenowskiego XRD Miniflex600 oraz spektrometru falowo dyspersyjnego Supermini 200. Przyrząd przeznaczony jest do analizy fazowej oraz pierwiastkowej tej samej próbki, przygotowanej metodą prasowania w pierścienie o średnicy 51,5 mm. System jest dedykowany do pomiarów przemysłowych przede wszystkim w cementowniach. Jest to system biurkowy o małych wymiarach i małej masie. Oprogramowanie umożliwia szybkie i automatyczne określenie składu fazowego oraz pierwiastkowego próbek. Spektrometr Supermini200 wyposażony jest w trzy kryształy analizujące (Li200, German, RX29) oraz dwa detektory (scyntylacyjny i przepływowy). Zestaw ten zapewnia analizę pierwiastków od tlenu do uranu. Dyfraktometr Miniflex600 to nowoczesny przyrząd do automatycznej analizy składu fazowego. Oprogramowanie automatycznie dokonuje wszystkich obliczeń, bez ingerencji obsługi. Generator o mocy 600 W, goniometr theta/2 theta, zmieniacz próbek, oprogramowanie SmatLab StudioII gwarantują dokładne określenia składu fazowego.
Zapytaj o produkt
TESTCHEM
ul. Rybnicka 187, 44-310 Radlin
Wizytówka firmy