Analityka 1/2021

Cena numeru
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
  • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
  • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Ten numer „Analityki” jest nietypowy z dwóch względów. Wychodzi w centrum pandemii covidowej, choć rok temu wydawało się, że będziemy już ją mieli za sobą. Pandemia w widoczny sposób odbiła się na „Analityce”. Brak jest praktycznie sprawozdań z konferencji, sympozjów i innych spotkań, które wcześniej stanowiły ważną część czasopisma. ###Pesymistycznie również wyglądają plany i zaproszenia na te imprezy w tym roku. Dopiero od czerwca pojawiają się pierwsze zaproszenia, ale z zastrzeżeniem, że spotkanie może nie dojść do skutku, bo epidemia nie odpuści. Numer otwiera materiał wspomnieniowy o profesorze Adamie Hulanickim w pierwszą rocznicę jego odejścia. Oddaliśmy głos żonie, najbliższym współpracownikom, uczniom i każda z tych osób kreśli obraz Profesora przez pryzmat swoich wspomnień, relacji naukowych i prywatnych. Nie ma osoby w Polsce, zajmującej się chemią analityczną, która by nie wiedziała kim był Profesor. Był niekwestionowanym autorytetem nie tylko naukowym, lecz również i etycznym. Etyka w nauce była dla niego nie mniej ważna niż osiągnięcia naukowe. Mój kontakt z Profesorem rozpoczął się późno, w porównaniu ze wspominającymi go osobami, bo dopiero na uroczystości jego siedemdziesięciolecia i przejścia na emeryturę. Przez te ponad dwadzieścia lat spotkałem się z jego strony z ogromną życzliwością i wsparciem. Od początku wspierał mnie i zachęcał do stworzenia i wydawania „Analityki”, a później kibicował przy wydawaniu kolejnych książek z serii Biblioteka Analityka. Nasze bliższe poznanie nastąpiło po konferencji prasowej przed targami EuroLab. Po merytorycznej wymianie zdań przeszliśmy do tematów towarzyskich i prezentacji zdjęć naszych psów. U osób towarzyszących, a niemających psów, wywołało to ogromne zdziwienie, a dla nas „psiarzy” było czymś naturalnym i zrozumiałym. Z racji dokumentowania dla potrzeb „Analityki” naukowej aktywności chemików analityków uczestniczyłem w licznych konferencjach i sympozjach, w których brał udział również Profesor. Jego otwarte podejście do nowości w nauce, nowych trendów i osiągnięć było dla mnie inspiracją i wskazywało kierunek dla tematyki w czasopiśmie. Najbardziej mi jednak zapadły w pamięć wspólne powroty z Profesorem z niektórych konferencji. Wracając z drugiego końca Polski, byliśmy przez parę godzin skazani na siebie. Mogliśmy spokojnie omówić aktualną tematykę w „Analityce” czy problemy z wydaniem kolejnej książki. Dyskutowaliśmy też o innych sprawach. Pamiętam długą dyskusję na temat etyki w nauce, podejściu do kariery naukowej czy roli nauki. Ale również były to rozmowy o psach, muzyce poważnej czy najnowszej wystawie w Muzeum Narodowym. Profesor przy bliższym poznaniu okazał się człowiekiem Renesansu i jako taki pozostanie na zawsze w mojej pamięci.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Przewodnicząca rady programowej
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie rady programowej
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Polecamy