Joanna Staniszewska, Michał Korytkowski, Agnieszka Korsak

Specjacja cyny w preparatach radiofarmaceutycznych – czynniki wpływające na wyniki oznaczeń Sn (II)

W celu zapewnienie jakości wyników oznaczania czynnika redukującego, SnCl2 · 2H2O , w zestawach scyntygraficznych,
podjęto badania porównawcze wody oczyszczonej, różniącej się sposobem otrzymywania. Do badań porównawczych
wybrano następujące rodzaje wody oczyszczonej przeznaczonej do stosowania w laboratoriach:
1. – woda z laboratoryjnego systemu oczyszczania otrzymywana w Laboratorium KJ (OR POLATOM)
2. – woda do HPLC (komercyjna, w opakowaniu szklanym)
3. – woda do wstrzykiwań (komercyjna, w opakowaniu z tworzywa sztucznego)
4. – woda do wstrzykiwań produkowana w drodze destylacji w cyklu ciągłym (OR POLATOM).
Jako metodę pomiarową zastosowano spektrofotometrię UV Vis, używaną w Ośrodku Radioizotopów POLATOM do
standardowych oznaczeń zawartości Sn(II) w obecności Sn(IV) w produkowanych zestawach scyntygraficznych. Parametrem porównawczym była absorbancja roztworów, przygotowanych z użyciem każdego z wybranych rodzajów wody oczyszczonej. Roztwory zawierały jednakowe stężenie jonów Sn2+oraz kwas solny o stężeniu 4 mol/L, molibdenian sodu i rodanek potasu w stężeniach odpowiadających wymaganiom rutynowego oznaczania zawartości SnCl2 · 2H2O w zestawach scyntygraficznych.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2021

Analityka 1 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)