Analityka 1/2012

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Ubiegły rok obchodziliśmy na całym świecie jako Rok Chemii, a w Polsce był on dodatkowo poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie, w stulecie otrzymania przez naszą wielką uczoną Nagrody Nobla z chemii. Obchody te zaowocowały licznymi imprezami organizowanymi zarówno przez uczelnie, jak i wiele innych organizacji związanych z chemią - na czele z muzeum MSC w Warszawie, którego wkład w te obchody jest nie do przecenienia.
Obecny rok w świecie chemików analityków związany będzie z zupełnie czymś innym, a mianowicie ze światem sportu. Zarówno Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie, jak i letnia olimpiada w Londynie są powodem dla chemików analityków do zajęcia się specyficzną stroną tych imprez. Niestety, sport wyczynowy w dzisiejszym świecie związany jest z dopingiem, który nie tylko wypacza sens sportowej rywalizacji, lecz również może prowadzić do kalectwa lub nawet śmierci zawodnika. Problematyce substancji zakazanych i analityce tych związków chcemy poświęcić serię artykułów w tegorocznej „Analityce".
W tym numerze jest to materiał omawiający substancje chemiczne wspomagające wydolność organizmu, czyli mówiący o dopingu w sporcie. Oczywiście namawiam także do przeczytania pozostałych, zamieszczonych w tym numerze artykułów. Zachęcam też do przeczytania sprawozdań z imprez, które kończyły ubiegły rok, oraz do śledzenia kalendarza przyszłych konferencji, aby nie „przegapić" jakiegoś ważnego wydarzenia. Jak co roku, wydarzeniem otwierającym sezon są targi EuroLab, które już po raz czternasty zgromadzą wszystkich zainteresowanych. W tym roku obok targów EuroLab pojawią się po raz pierwszy targi kryminalistyczne CrimeLab. Mariaż tych dwóch imprez może okazać się bardzo udany, ponieważ współczesna kryminalistyka to w dużej mierze wysoko wyspecjalizowana aparatura pomiarowa obsługiwana przez dobrze wyszkolonych specjalistów chemików. Wszystkich Czytelników, Sympatyków i Fanów „Analityki" zapraszam na nasze stoisko targowe oznaczone jako D9, a dla ułatwienia dodam, że niezmiennie w tym samym miejscu hali targowej.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Polimerowe ciecze jonowe - sorbenty nowej generacji w SPME
 • dwuwymiarowa elektroforeza żelowa (2de) w oznaczaniu biowskaźników białkowych w diagnostyce medycznej
 • Wpływ metanolu na dokładność oznaczania metali techniką icP MS, czyli o zaletach i problemach obecności rozpuszczalników organicznych w roztworze
 • Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa - nowoczesne narzędzie analityczne. cz. III. Zastosowania i kierunki rozwoju


Praktyka

 • QuecherS - szybkość i łatwość w przygotowaniu próbek
 • Zastosowanie metod chemometrycznych w poszukiwaniu markerów autentyczności polskich odmian miodów. cz. II. Pochodzenie geograficzne próbek miodów
 • Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wód
 • Ekstrakcja micelarna - dogodna technika izolacji i wzbogacania analitów z ciekłych próbek środowiskowych
 • Metodyki referencyjne - oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym wg PN-iSo 15586
 • Substancje antybiotyczne w miodzie pszczelim


Historia

 • Zapomniany prekursor nowoczesności


Polemiki, problemy

 • Analityka próbek wód spływnych z terenu portów lotniczych
 • Substancje chemiczne wspomagające wydolność organizmu, czyli o dopingu w sporcie
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł