Anna Kuźniewska, Renata Gadzała-kopciuch, Bogusław Buszewski

Cytokiny – ich właściwości, izolowanie i identyfik

Cytokiny to bardzo ważne dla organizmu biocząsteczki, które biorą udział w patogenezie chorób, odpowiadają za komunikację między komórkami, zmiany funkcji poznawczych, postęp procesów starzenia, odpowiedzi organizmu na
czynniki zakaźne i bodźce zapalne, stanowią specyficzną odpowiedź na antygen lub infekcję. Obecność ich w mleku
kobiecym ma ogromne znaczenie, ponieważ produkcja tych biocząsteczek u noworodków i niemowląt jest obniżona.
Cytokiny te uczestniczą w odporności swoistej oraz nieswoistej, komunikacji międzykomórkowej i wspierają niedojrzały
układ odpornościowy noworodka. Można stwierdzić, że mleko kobiece zapewnia dziecku ochronę immunologiczną,
a w razie zachorowania ułatwia powrót do zdrowia. Cytokiny o właściwościach przeciwzapalnych (interleukina 6 i 8) i
immunomodulacyjnych (interferon gamma oraz kachektyka - czynnik martwicy nowotworu) w mleku ludzkim działają
zarówno w sposób autokrynny i parakrynny. Rozregulowana produkcja tych białek może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie organizmu. Dlatego koniecznym staje się pogłębienie wiedzy na temat immunologii, przebiegu choroby i ewentualnej strategii leczenia, gdzie niezbędnym staje się wyizolowanie cytokin z różnych matryc biologicznych oraz ich identyfikacja z wykorzystaniem przeciwciał oraz nowoczesnych narzędzi analitycznych.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2021

Analityka 1 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)