Andrzej Gawor, Ewa Bulska

Ocena w formie zdalnej – nowe wyzwania dla laboratoriów akredytowanych

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami w podróżowaniu oraz prowadzeniu działalności
gospodarczej, ustanowionymi przez władze w zdecydowanej większości krajów, zarówno działalność laboratoryjna, jak
i akredytacja w obszarze oceny zgodności zostały poważnie zakłócone na różnym poziomie. W szczególności krajowe
jednostki akredytujące zostały zmuszone do anulowania lub odroczenia większości działań w procesie nadzoru, takich
jak oceny na miejscu oraz dostosowania się do obecnej sytuacji i świadczenia usług laboratoriom, które obecnie pracują głównie zdalnie. W tych okolicznościach, mając na uwadze zapewnienie ciągłości funkcjonowania laboratoriów oraz podtrzymanie statusu akredytacji jednostek oceniających zgodność, międzynarodowe organizacje akredytacyjne, na czele z europejską organizacją European co-operation for Accreditation (EA), rekomendują, jeżeli to ma uzasadnienie, stosowanie technik auditu zdalnego, mające na celu zastąpić lub uzupełnić oceny na miejscu. Jest to poważne wyzwanie zarówno dla pracowników laboratoriów, jak i jednostek akredytacyjnych w przypadku ocen w procesie nadzoru, czy spełnienia wymagań prowadzenia auditów wewnętrznych w działalności laboratoryjnej. W niniejszym artykule chcielibyśmy podzielić się doświadczeniami z przygotowania oraz przeprowadzenia w laboratoriach akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego auditów wewnętrznych w zakresie technicznym i systemowym oraz oceny w procesie nadzoru przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2021

Analityka 1 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)