Analityka 1/2010

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 23% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Przygotowując się do napisania artykułu wstępnego, otwierającego drugie dziesięciolecie czasopisma, sięgnąłem do 1 numeru z 2000 roku, czyli do pierwszej „Analityki”, jaka ukazała się na rynku. Proponując wtedy całkiem nowe czasopismo, byliśmy pełni obaw i wątpliwości, czy zaproponowana formuła zyska uznanie i osiągniemy zakładane cele.
Na ile to się udało, można dowiedzieć się z wypowiedzi członków Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT, które zamieszczamy w tym numerze. Początek nowego roku kalendarzowego jest zawsze okazją do podsumowań, postanowień i snucia planów na przyszłość. Nie inaczej jest i w naszym wydawnictwie, szczególnie gdy upływa okrągła rocznica obecności na rynku. Przychylne przyjęcie „Analityki” i akceptacja jej formuły przez środowisko chemików analityków zaowocowało nie tylko rozwojem czasopisma, lecz również pozwoliło nam na realizację ambitnego planu wydania serii książek i podręczników z dziedziny chemii analitycznej autorstwa najlepszych polskich specjalistów.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Zastosowanie techniki gc MS w aspekcie selektywnego monitoringu kwasic organicznych
 • Rola związków znaczonych izotopowo w analityce środowiskowej
 • Jedno jajo wzbogacone w selen czy dwa z hodowli tradycyjnej?


Praktyka

 • Nektar bogów – miód
 • Analityka pozostałości antybiotyków w środowisku
 • Metodyki referencyjne. oznaczanie co, cu, Ni, Pb i Zn techniką f aaS wg PN-iSo 8288
 • Pokrywa śnieżna. źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska – zadania analityki
 • Sucha pozostałość. Szybciej i wygodniej za pomocą wagosuszarki


Archeometria

 • Naturalne apatyty. Prosty model materiałów kostnych w analizie pierwiastkowej obiektów wykopaliskowych metodą La icP MS
 • Szkło jako obiekt zainteresowania chemików analityków. cz. 3.


Polemiki, problemy

 • O poprawności stosowania pojęcia „oznaczanie” w chemii analitycznej
 • Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej w procedurach przygotowania próbek do analizy chromatograficznej
 • List do redakcji


Wydarzenia

 • Pamięci profesora Stanisława Głąba
 • Subsydium profesorskie „Mistrz” dla prof. dr. hab. inż. jacka Namieśnika
 • Targi EuroLab 2010 – nowości w programie
 • Program erasmus Mundus – szansa na oryginalną formę kształcenia analityków
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł