Paulina Nowicka, Marta Orciuch, Sandra Orylska, Sandra Rosa, Dominika Sołtyszewska, Natalia Łukasik

Materiały sorpcyjne wykorzystywane w maskach ochronnych

Od zarania dziejów ludzie starają się chronić przed chorobami zakaźnymi, stosując środki ochrony osobistej, do których
należą maski ochronne. Z uwagi na obecnie panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2, noszenie masek stało się normą w
walce z koronawirusem. Jednak zagrożenia dla górnych dróg oddechowych nie stanowią wyłącznie wirusy, lecz również
cząstki stałe zawieszone w powietrzu. Szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych, narażenie na duże stężenie
pyłów może przyczynić się nawet do śmierci, gdy dostaną się one do krwioobiegu. Z tego względu, noszenie masek może znacząco poprawić jakość zdrowia i życia. W tym artykule scharakteryzowano dostępne filtry w maskach ochronnych, do których należą membrany z nanowłókien polimerowych, filtry na bazie węgla aktywnego oraz filtry na bazie struktur metaloorganicznych (MOF). Przedstawiono także nowe rozwiązania, takie jak maski na bazie antybakteryjnych materiałów, które mają uskutecznić ochronę przed patogenami.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2021

Analityka 1 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)