Analityka 1/2014

Cena numeru
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
25.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
 • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
 • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Tradycyjnie już pierwszy numer „Analityki" jest numerem obszernym. Trzon zeszytu stanowi czternaście artykułów merytorycznych. Od chemii analitycznej w lipidomice, ablacji laserowej czy biochromatografii oligonukleotydów poprzez metrologię chemiczną i archeometrię do tak pozornie oddalonego od chemii analitycznej tematu, jak odpowiedź na pytanie „Czym pachnie skóra?".
Myślę, że tak duża różnorodność tematyczna pozwoli szerokiemu gronu Czytelników znaleźć coś interesującego dla siebie.

Jak zwykle ważną część „Analityki" zajmują sprawozdania z konferencji, sympozjów i kongresów. Są one świadectwem aktywności środowiska chemików analityków i ich dokonań w bardzo różnych sferach chemii analitycznej. Coraz częściej prowadzone są badania we współpracy z kolegami z innych dyscyplin naukowych. Taka interdyscyplinarna współpraca jest nie tylko ciekawa, ale i bardzo owocna. Widać to zarówno w artykułach pojawiających się w „Analityce", jak i w licznych sprawozdaniach z wydarzeń naukowych.

Chciałbym zwrócić uwagę na sprawozdanie z uroczystości nadania imienia profesora Jana Czochralskiego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To bardzo ważne, aby utrwalić pamięć o tym wybitnym uczonym. Często nie zdajemy sobie sprawy, że Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie i Jan Czochralski to trójka najwybitniejszych uczonych Polaków wszech czasów. Będziemy na łamach czasopisma wracać do tej wybitnej postaci zapomnianej i niesłusznie wyklętej ze społeczności uczonych w Polsce.

Z dużym zainteresowaniem spotyka się nasz dział „Konferencje, zaproszenia", w którym z numeru na numer na bieżąco uzupełniamy kalendarz terminami konferencji, które jeszcze przed nami. Z jednej strony pozwala to zaplanować zawczasu imprezy, na których chcielibyśmy być, z drugiej zaś pozwala organizatorom konferencji tak ustalać terminy, aby nie kolidowały one z innymi, tematycznie podobnymi spotkaniami. Na zakończenie wszystkich Czytelników, Sympatyków i Fanów „Analityki" zapraszam do naszego stoiska targowego na targach EuroLab oznaczonego jako D 14, a dla ułatwienia dodam, że niezmiennie w tym samym miejscu hali targowej.
 

W numerze (streszczenia artykułów)

Nauka

 • Chemia analityczna w lipidomice
 • Ablacja laserowa - zalety i ograniczenia mikropróbkowania ciał stałych w metodzie ICP MS
 • Biochromatografia oligonukleotydów
 • Spójność pomiarowa i wzorcowanie przyrządów pomiarowych


Praktyka

 • Rola łożyska ludzkiego w analityce ksenobiotyków
 • Normatywy i metody badań migracji metali ciężkich z zabawek
 • Elektroda srebrowo-siarczkowa jako alternatywa dla klasycznych metod miareczkowych oznaczania zawartości chlorków w ściekach
 • Analityka hormonów płciowych - problemy i wyzwania
 • Interferencje spektralne przy oznaczaniu wybranych metali ciężkich w próbkach środowiskowych przy zastosowaniu wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


Archeometria

 • Badania pozostałości organicznych zachowanych w zabytkowej ceramice nieszkliwionej z zastosowaniem współczesnych metod analitycznych


Polemiki, problemy

 • Kosztowna jakość
 • Zastosowanie elektronicznych zmysłów w analizie żywności. Cz. III. Sztuczne oko
 • Czym pachnie skóra?
 • Tereny polarne - interesującym obszarem do badań cz. 1. Analityka próbek pochodzących od organizmów żywych


Wydarzenia

 • Odznaczenie MPW Med. instruments
 • Nadanie imienia profesora Jana Czochralskiego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Krzyształów


Konferencje, sprawozdania

 • IV Spotkanie Użytkowników aparatury badawczej firmy Bruker
 • Polski Kongres Reologii
 • IX Seminarium Analityczne „Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach"
 • Warsztaty „Udział Polski w programach metrologicznych - EMRP i EMPIR"
 • XIII Konferencja „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków"
 • XVIII Konferencja „Zastosowanie metod AAS, ICP OES i ICP MS w analizie środowiskowej"


Konferencje i zaproszenia

 • Kalendarz konferencji
 • MODAS - Certyfikacja nowych materiałów


Alarm językowy

 • Alarm językowy


Recenzje

 • Metrologia chemiczna, czyli sztuka prowadzenia pomiarów


Nowości

 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł