Analityka 4/2021

Cena numeru
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
  • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
  • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Chciałem ten rok zakończyć optymistycznym akcentem, ale czwarta fala epidemii COVID-19 nabiera rozpędu i sprawdzają się najbardziej pesymistyczne prognozy. Dynamika wzrostu zachorowań skłoniła nas do odwołania planowanej, jak zwykle, na koniec listopada X Konferencji „Jakość w Chemii Analitycznej”. ###Liczę, że za rok uda się ją zorganizować. W tym numerze, tak jak anonsowałem wcześniej, ukazują się pozostałe trzy artykuły powstałe na podstawie prac doktorskich nagrodzonych przez Komitet Chemii Analitycznej PAN. Są to artykuły: dr Martyny Pajewskiej Szmyt (nagroda ufundowana przez firmę Perlan Technologies), dr Doroty Garwolińskiej (nagroda ufundowana przez firmę Anchem) oraz dr. Tomasza Wasilewskiego (nagroda ufundowana przez firmę LGC Standards). Dwie pierwsze autorki za obiekt badań wybrały mleko kobiece, oceniając wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na jego jakość, opracowując innowacyjną metodę przygotowania próbek oraz badajac zastosowania techniki spektrometrii mas dla metabolomiki mleka kobiecego. Trzeci artykuł dotyczy analizy związków lotnych z wykorzystaniem bioczujników na bazie syntetycznych peptydów. Równocześnie wszystkim zainteresowanym chciałbym przypomnieć, że termin zgłaszania kandydatów do nagród KChA upływa 17 stycznia 2022 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie Komitetu Chemii Analitycznej. Zachęcam oczywiście do przeczytania także pozostałych artykułów. Numer otwiera materiał omawiający nowe podejście w bioanalityce związków bioaktywnych na bazie krzemu. W dalszej części czasopisma możemy przeczytać o multimodalnym obrazowaniu termograficznym. Szczególnie polecam artykuł omawiający praktyczne aspekty szacowania wartości granicy wykrywalności. Zawarte w nim informacje przydadzą się w każdym laboratorium. Godny odnotowania jest również jubileusz siedemdziesięciolecia prof. Bogusława Buszewskiego. Z obchodów tych zamieszczamy relację i prezentujemy osobę jubilata. Tradycyjnie numer zamyka spis osób, które w 2020 roku otrzymały doktoraty, habilitacje i profesury z zakresu chemii analitycznej i pokrewnej. Jest on uboższy od lat ubiegłych, ale to pandemia utrudniła i spowolniła ich otrzymanie. Zachęcając do lektury całego numeru, składam wszystkim z okazji świąt Bożego Narodzenia najszczersze, życzenia zdrowia i wzajemnego zrozumienia. A na Nowy Rok życzę nie tylko zdrowia, lecz również powrotu do normalności i realizacji najskrytszych marzeń, zarówno tych analitycznych, jak i osobistych.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Przewodnicząca rady programowej
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie rady programowej
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł