Tomasz Wasilewskis

Analiza związków lotnych z wykorzystaniem bioczujników na bazie syntetycznych peptydów

Potencjał aplikacyjny bioczujników zapachu związany jest między innymi z ich użytecznością w diagnostyce medycznej, kontroli jakości produktów żywnościowych, analityce i monitoringu środowiska, wykrywaniu substancji niebezpiecznych i innych branżach powiązanych ze związkami lotnymi, w tym zapachowymi. Mimo niewątpliwych zalet dotychczas stosowanych, klasycznych metod analizy substancji lotnych, takich jak techniki olfaktometryczne i chromatografia gazowa, poszukiwane są nowe rozwiązania konstrukcyjne i aparaturowe, które niwelują niektóre niedogodności klasycznych technik. Postęp w dziedzinie bioczujników zapachu związany jest przede wszystkim z rozwojem materiałów w zakresie elementów receptorowych bioczujników. Oprócz biologicznych elementów systemów węchowych, w bioczujnikach zapachu wykorzystywane są struktury odwzorowujące ich sposób działania. Przykładem są syntetyczne peptydy, które projektowane są w taki sposób, aby po immobilizacji naśladować swoją strukturą i charakterystyką działania miejsca wiążące cząsteczki zapachowe w receptorach węchowych. Zastosowanie syntetycznych peptydów, jako elementów receptorowych stanowi obecnie jeden z trendów w rozwoju bioczujników zapachu.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)