Małgorzata Szultka-młyńska, Aleksandra Orzoł, Agnieszka Rogowska, Adrian Gołębiowski, Katarzyna Głowacka, Paweł Pomastowski, Ryszard Górecki, Bogusław Buszewski

Nowe podejście w bioanalityce związków bioaktywnych na bazie krzemu

Strategia zdrowego odżywiania ze zwiększonym spożywaniem pokarmów pochodzenia roślinnego odgrywa ważną rolę w zapobieganiu wielu przewlekłym chorobom, takim jak choroby serca, rak, udar, cukrzyca, choroba Alzheimera, zaćma czy spadek funkcji związanych z wiekiem. Uważa się, iż niektórym z nich można zapobiec dzięki zwiększeniu zawartości krzemu (Si) w diecie. Si nie jest uważany za składnik odżywczy wymagany dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, jednakże zauważono, iż suplementacja Si poprawia stan i rozwój roślin zarówno w warunkach normalnych jak i stresowych. Biologicznie aktywne związki Si mogłyby w przyszłości zostać wykorzystane w celu poprawy zdrowia człowieka jako suplementy diety.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)