Wojciech Karwowski, Jarosław Skórski, Ewa Kłodzińska, Ryszard Sroka, Bogusław Buszewski

Multimodalne obrazowanie termograficzne w diagnostyce medycznej

Faza zapalna, która rozpoczyna się w procesie gojenia ran zaraz po fazie hemostazy, jest w zasadzie wstępem do właściwego procesu gojenia. Jednak nadmierna lub zbyt długa faza zapalna może prowadzić do upośledzenia gojenia i powstawania nie gojących się ran. Z drugiej strony, najważniejszym z punktu widzenia inżynierii biomedycznej jest fakt, że każda reakcja immunologiczna, a w szczególności zapalna, objawia się zmianą temperatury tkanek, w których występuje i ten parametr może być mierzony i wizualizowany. Z tego powodu odpowiednio opracowane dane uzyskane z obrazowania mogą mieć strategiczne znaczenie dla trafności podejmowania decyzji przez lekarza oraz bardzo pomocne w ukierunkowaniu dalszej terapii.
Przedstawione w niniejszej pracy obrazowanie multimodalne jest doskonałą metodą wstępnej oceny trudno gojących się ran przed oznaczeniem czynników zakaźnych (mikroorganizmów) za pomocą technik elektromigracyjnych oraz techniki opartej na jonizacji próbki (ang. Matrix Assisted Laser Desorption and Ionisation) połączona z pomiarem jej masy w spektrometrze mas – MALDI MS. Należy wziąć pod uwagę, że zastosowanie MALDI MS sprzężonego z technikami elektromigracyjnymi jest bardzo selektywną metodą wykrywania, i również stanowi pewien rodzaj obrazowania. Wykorzystanie obrazu termograficznego w połączeniu z technikami separacyjnymi byłoby ogromnym narzędziem w diagnostyce trudno gojących się ran. Tak samo jak w przypadku badań nad skutecznością białek sygnałowych, zwłaszcza immunomodulujących, we wspomaganiu gojenia się ran pooperacyjnych.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)