Nagroda im. Profesora Jacka Namieśnika

Decyzją władz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku (Zarządzenie Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej nr 2/2020) została wprowadzona Nagroda im. Profesora Jacka Namieśnika.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)