Dagmara Szynkiewicz, Paweł Georgiev, Szymon Ulenberg, Tomasz Bączek, Mariusz Belka

Druk 3D i materiały funkcjonalne w chemii analitycznej CZ. I

W ciągu ostatnich dwudziestu lat gwałtownie wzrosła ilość artykułów naukowych z dziedziny chemii, medycyny
i farmacji, w których do badań wykorzystywano druk 3D. Fabrykatory nie są już rzadkością w laboratoriach.
Przewaga druku 3D nad konwencjonalnymi sposobami wytwarzania to możliwość uzyskania w krótkim czasie
obiektu o bardzo skomplikowanej budowie, do tego niskim kosztem. Wyróżnia się wiele rodzajów druku 3D,
ale wszystkie łączy przyrostowy charakter wytwarzania przedmiotów. Podstawowe techniki druku 3D to osadzanie
topionego materiału (FDM), stereolitografia (SLA) i selektywne spiekanie proszkowe (SLS). Część pierwsza
opisuje historię powstania tych technik, a także pozwala zrozumieć zasadę ich działania. Zaprezentowano
również porównanie technik druku pod względem parametrów takich jak postać i skład chemiczny surowców,
rozdzielczość drukowania czy koszt urządzenia.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)