Piotr Konieczka

Praktyczne aspekty szacowania wartości granicy wykrywalności

Prezentowanie wyników pomiarów na poziomie śladów i ultraśladów, w szczególności w „okolicach” granicy wykrywalności i/lub oznaczalności, jest ciągle bardzo problematyczne.
Wyznaczanie wartość LOD jest wciąż traktowane jako mało istotny element pomiarów ilościowych. W wielu opracowaniach naukowych można np.: spotkać zapisy w rodzaju: „n.w.” (nie wykryto) czy „n.d.” (not detected), bez określenia chociażby poziomu stężenia/zawartości, od którego faktycznie można byłoby podać wartość jako wykryto. Sam zapis <LOD, sugerować ma brak obecności analitu w badanej próbce. Jednak bez podanej wartości liczbowej LOD (co nadal jest niestety dosyć częstą praktyką) nie sugeruje kompletnie niczego. Podanie wartości wyniku oznaczenia jako: „nie wykryto” może w skrajnych przypadkach stanowić źródło dezinformacji a nie informacji. Powodem tego typu sytuacji jest przede wszystkich skomplikowana procedura szacowania wartości LOD, która jest zależna od natury (parametrów) stosowanej procedury analitycznej. Istnieje wiele sposobów szacowania wartości LOD, jednak nie każdy z nich może być stosowany we wszystkich przypadkach. Kolejnym problemem, jest samo zrozumienie istoty LOD. Co ten parametr oznacza i jak powinien być prezentowany i interpretowany. W artykule opisano praktyczne aspekty zarówno szacowania wartości LOD (w zależności od możliwych danych wejściowych) jak i prezentowania i interpretacji otrzymanych wartości granicy wykrywalności.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)