Sympozjum „Bezpeczne zarządzanie pracą w laboratorium”

Kiedy: 11−13 października 2021 roku
Gdzie: Sypniewo

Firma „Estilaq” pod honorowym patronatem Perlan Technologies, przy współpracy z firmą Malon Group, zaprasza na trzydniowe spotkanie wszystkie osoby związane z branżą laboratoryjną. Podczas tegorocznego spotkania uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego zapewnienia bezpieczeństwa w zarządzaniu pracą laboratorium od metod oceny procesów, zarządzania ryzykiem, poprzez realizacje wymagań systemowych i technicznych zawartych w normach akredytacynych, dokumentach PCA oraz przepisach prawa po nowoczesne rozwiązania zarządzania danymi w laboratorium. Spotkania w Sypniewie pozwalają na ugruntowanie wiedzy, która jest potrzebna w codziennej pracy, przekazywanej od praktyków i specjalistów w danej dziedzinie.

Szczegóły na stronie internetowej: www.estilaq.com