Szkoła i warsztaty z zakresu fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej w połączeniu z warsztatami firmy Rigaku

Kiedy: 18−22 października 2021 roku
Gdzie: Ustroń-Zawodzie

Firma Testchem z Pszowa we współpracy z Zakładem Chemii Analitycznej Instytutu Metalurgii Żelaza – Sieć Badawcza Łukasiewicz w Gliwicach organizują szkołę poświęconą zagadnieniom fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej oraz warsztaty japońskiej firmy Rigaku dotyczące praktycznych aspektów pracy na spektrometrach. Tradycyjnie, tematyka wykładów obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Podstawy teoretyczne i budowa aparatury,
  • Różne techniki przygotowywania próbek do analizy,
  • Identyfikacja wpływów międzypierwiastkowych oraz matematyczna i fizykochemiczna korekcja wpływów matrycowych w spektrometrii XRF,
  • Charakterystyka źródeł błędów i metody ich eliminacji,
  • Statystyczne opracowanie wyników analiz, walidacja metod.