Analityka 3/2021

Cena numeru
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00
(w tym cena 8% vat)
Ilość
  • Ikona 1 Jak zostać prenumeratorem Analityka? Sprawdź
  • Ikona 2 A może potrzebujesz archiwalnego wydania? Sprawdź

Przygotowując do druku ten numer „Analityki”, pierwszy raz od ponad roku powiało optymizmem. Choć mądrzy epidemiolodzy straszą i ostrzegają przed czwartą falą covidową, to widać wyraźnie, jak odreagowujemy miesiące zamknięcia i izolacji. Z naszego podwórka objawia się to pierwszymi spotkaniami i konferencjami na żywo, a nie on line. ###Czasami są one jeszcze hybrydowe, aby nie wykluczać osób, które nie są w stanie przyjechać. Jednak spotkanie znów na żywo ma swoją wartość i widać, jak bardzo nam ich brakowało. Sprawozdanie z takiej, jednej z pierwszych, konferencji zamieszczamy w tym numerze „Analityki”. W maseczkach i z zachowaniem dystansu członkowie Klubu POLLAB spotkali się tradycyjnie na seminarium w Kołobrzegu. Kolejne sprawozdania z wydarzeń, które już się odbyły, obiecuję w następnym numerze. Wszyscy mamy jednak nadzieję, że zaplanowane spotkania na żywo będą jednak możliwe. Sprawozdania z tych wydarzeń będziemy zamieszczać w kolejnych numerach czasopisma. Jak informowaliśmy wcześniej, Komitet Chemii Analitycznej PAN przyznał na początku roku swoje doroczne nagrody. Laureaci nagród za najlepsze prace doktorskie zostali zobligowani do napisania artykułów do „Analityki” na podstawie swoich prac. W tym numerze prezentujemy artykuły trzech z sześciu nagrodzonych laureatów. Są to: dr inż. Natalia Jatkowska – nagroda ufundowana przez firmę Witko, dr Wiktor Lorenc – nagroda ufundowana przez firmę MS Spektrum oraz dr inż. Tomasz Majchrzak – nagroda ufundowana przez firmę Polygen. Pozostałe prace zamieścimy w kolejnym numerze czasopisma. Zaproszenia na konferencje tym razem ograniczyliśmy tylko do tego roku. Organizatorzy konferencji planowanych na przyszły rok na razie wstrzymują się z decyzjami i uzależniają je od sytuacji pandemicznej, jaka będzie jesienią. Będziemy się starali dotrzeć z „Analityką” na wszystkie ważniejsze konferencje, aby wznowić bezpośrednie kontakty i zachęcić nie tylko do czytania naszego czasopisma, ale również do aktywnego współtworzenia i zamieszczania artykułów. Pisząc o chemii analitycznej po polsku przyczyniamy się do tego, że chemiczny język polski nie zaniknie (na rzecz języka angielskiego), ale cały czas będzie żywy i będzie się rozwijał.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Przewodnicząca rady programowej
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie rady programowej
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 5.9 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł