Eliza Kurek, Magdalena Michalska-kacymirow, Ewa Bulska

Rola analityki chemicznej w badaniach inter i multidyscyplinarnych

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2021

Analityka 3 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)