Hussam Al Saoud, Aneta Krakowska-sieprawska, Myroslav Sprynskyy, Paweł Pomastowski, Bogusław Buszewski

Nowe materiały na bazie 3D biokrzemionki

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2021

Analityka 3 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)