Wiktor Lorenc, Dariusz Kruszka, Piotr Kachlicki, Justyna Kozłowska, Danuta Barałkiewicz

Zastosowanie zaawansowanych technik sprzężonych LC ICP DRC MS i UPLC ESI MS MS w analizie specjacyjnej arsenu w algach

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2021

Analityka 3 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)