Alicja Święcicka, Marek Sawicki, Ewa Bulska, Barbara Wagner

Percepcja różnych sposobów prezentacji danych na przykładzie składu pierwiastkowego tybetańskiej przykrywki do czarki na herbatę

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 3/2021

Analityka 3 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)