TESTCHEM

Firma TESTCHEM jest wyłącznym przedstawicielem japońskiej firmy RIGAKU
na terenie Polski. Oferujemy aparaturę analityczną wykorzystywaną w uczelniach, instytutach naukowych, laboratoriach środowiskowych oraz przemyśle na całym świecie.

Nasze systemy dedykowane są licznym zastosowaniom, np.:

 • przemysł chemiczny i biochemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł spożywczy i paszowy 
 • przemysł drzewny i papierniczy
 • przemysł metalurgiczny i cementowy
 • przemysł rafineryjny
 • geologia i górnictwo
 • ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia i życia, medycyna etc.
   

Spektrometry i dyfraktometry wykorzystywane są do:

 • kontroli jakości oraz procesów produkcyjnych
 • badań mikrobiologicznych (oznaczenia ilościowe i jakościowe)
 • analiz krystalograficznych
 • analiz pierwiastkowych
 • analiz środowiskowych (skażenia, zanieczyszczenia, pierwiastki śladowe)
 • analiz funkcjonalnych, strukturalnych i składu
   

Posiadamy nowoczesne i przyjazne użytkownikowi oprogramowanie kontrolno-pomiarowe we wszystkich proponowanych urządzeniach.


Firma TESTCHEM zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych i aplikacyjnych.

Naszym klientom i użytkownikom oferujemy szkolenia z zakresu obsługi spektrometrów i dyfraktometrów, użytkowania oprogramowania  oraz kursy aplikacyjne.

W swojej ofercie posiadamy:

 • spektrometry falowodyspersyjne (WDXRF)
 • spektrometry energodyspersyjne (EDXRF)
 • spektrometry całkowitego odbicia (TXRF)
 • dyfraktometry rentgenowskie (XRD)
 • dyfraktometry monokrystaliczne
NASZE PRODUKTY
Pokaż więcej produktów
TESTCHEM
ul. Rybnicka 187, 44-310 Radlin
Wyślij zapytanie