PRODUKTY
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej PI-300 XRF

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej PI-300 XRF

Prezentujemy w pełni polskiej produkcji spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii ED, dedykowany głównie do oznaczania zawartości pierwiastków w cieczach, proszkach, próbkach stałych na przykład w paliwach, smarach i olejach. Producentem jest polska firma POLON IZOT. Zastosowanie spektrometru pozwala w bardzo krótkim czasie oznaczyć zawartość siarki w paliwach lub profil składu pierwiastkowego, na przykład zawartość S, Ca, Zn, Cu, Fe, Ni, Cr, V i innych pierwiastków w olejach. Może być wykorzystany do szybkiej diagnostyki silników i maszyn, z których pochodzi badana próbka. Spektrometr PI-300 XRF ma unikalną cechę – pomiar próbki bezpośrednio w pojemnikach do ich przechowywania, pobierania, co przyśpiesza i ułatwia prowadzenie pomiarów. Spektrometr jest samodzielnym urządzeniem sterowanym poprzez intuicyjny interfejs dotykowy, stopień ochrony IP54, jak również spełnia wymagania Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie wymagań dla sprzętu wykorzystującego promieniowanie jonizujące. Urządzenie nie wymaga zezwoleń na użytkowanie. Wszystkie wyniki zapisywane są w bazie danych, umożliwiając śledzenie trendów, generowanie raportów z badań oraz eksport wyników na urządzenia przenośne. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej PI-300 XRF spełnia zalecenia norm: - PN-EN ISO 8754, - ASTM D7751-16, - ASTM D7343-12, - ASTM D4284-08a.
Zapytaj o produkt
Donserv
ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
Wizytówka firmy