Donserv

siedziba Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu program oferowanych przez nas produktów. Prosimy potraktować ten program jako krótkie przedstawienie oferty naszej firmy. Jeżeli znajdziecie Państwo w poniższej liście urządzenie pomocne w swojej praktyce laboratoryjnej prosimy o kontakt. Przedstawimy Państwu szczegółowe parametry urządzeń wraz z ich wyceną.

 • AES Francja, liczniki kolonii bakterii, ręczne i automatyczne, homogenizatory typu STOMACHER, automatyczne systemy do rozlewania podłoży, dilutory - urządzenia do automatycznego rozcieńczania próbek, autoklawy, próbniki powietrza, automaty do testów ELISA i do testów mikrobiologicznych.
 • BÜCHI Labortechnik, Szwajcaria, badanie zawartości białka / azotu metodą KJELDAHLA, aparaty do ekstrakcji: ciśnieniowej, ciepłej, gorącej, ciągłej oraz metodą SOXHLETA, próżniowe wyparki obrotowe, suszarki rozpyłowe, pompy i układy próżniowe, agregaty chłodzące, SEPACORE - chromatografia preparatywna, średniociśnieniowa, oznaczanie temperatury topnienia, wrzenia, kroplenia, skrubery - aparaty do neutralizacji toksycznych oparów podczas mineralizacji próbek w stężonych kwasach, homogenizatory - miksery próbek. spektrometry NIR do szybkiej analizy w kontroli jakości m.in. żywności, pasz, leków oraz kosmetyków.
 • BUHLER/J.OTTO, Niemcy, wytrząsarki od mini do wielkogabarytowych, inkubatory z wytrząsaniem, grzejniki na podczerwień, homogenizatory, młyny kulowe mini.
 • CAT, Niemcy, homogenizatory, mieszadła z grzaniem i bez, destylarki.
 • CHRIST, Niemcy, liofilizatory laboratoryjne do prac rutynowych oraz do zaawansowanych procesów suszenia, koncentratory próżniowe, liofilizatory przemysłowe i pilotowe
 • COESFELD, Niemcy, aparatura do badania m.in. materiałów naturalnych i tworzyw sztucznych, np.: HDT / VICAT, MFI, pomiary lepkości, gęstości, pomiar czasu żelowania, badania wytrzymałościowe, badanie właściwości fizycznych i innych para­metrów dla jednostek kontroli procesów produkcyjnych, grubościomierze, młoty udarnościowe
 • DISTEK, USA, aparaty do przeprowadzania testów uwalniania, czasu rozpadu, łamliwości, ścieralności, gęstości, twardości tabletek, do odgazowywania roztworów, autopodajniki.
 • ELMA ,Niemcy, myjki/łaźnie ultradźwiękowe o pojemności od 0,8 do 90 litrów bez i z grzaniem do temperatury 85oC, akcesoria i płyny.
 • ESCO, Singapur, komory z laminarnym przepływem powietrza (pionowym lub poziomym) klasy II-Biohazard, klasy I i III (ochrona absolutna), dygestoria ruchome, komory do pracy z odczynnikami szkodliwymi dla zdrowia, komory do pracy w warunkach sterylnych i inne.
 • GFL, Niemcy, zamrażarki, łaźnie wodne z wytrząsaniem, wytrząsarki z inkubatorem, wytrząsarki stołowe, wytrząsarki obrotowe, inkubatory hybrydyzacyjne, destylarki i redestylarki do wody.
 • HIELSHER, Niemcy, homogenizatory ultradźwiękowe w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym, także typu „on-line"
 • HUBER, Niemcy, układy grzewczo / chłodzące w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym termostaty, kriostaty, chłodnice immersyjne w zakresie od -120oC do + 400oC.
 • HYDROLAB, Polskalaboratoryjne systemy uzdatniania wody: demineralizatory serii HLP PRO, HLP, HLP UV
 • ILMVAC, Niemcy, pompy próżniowe laboratoryjne i przemysłowe, membranowe, rotacyjne, turbomolekularne, dyfuzyjne, mierniki i kontrolery próżni, systemy specjalne, akcesoria.
 • INTERSCIENCE, Francja, homogenizatory typu stomacher, osprzęt do stomacherów (torebki z filtrem i bez, zaciski, statywy, zgrzewarki do torebek), dilutory, grawimaty, aparaty do wykonywania posiewów spiralnych.
 • KALTIS, Szwajcaria, zamrażarki niskotemperaturowe -40∨dm;C, -86∨dm;C, -150∨dm;C
 • KNAUER, NiemcyChromatografia HPLC, UHPLC
 • LAC, Czechy, wysokotemperaturowe komorowe piece laboratoryjne, horyzontalne i pionowe piece muflowe, rurowe piece laboratoryjne, pionowe piece laboratoryjne. Wyposażone w sterowniki do prac rutynowych lub zaawansowane kontrolery.
 • LIEBHERR, Niemcy, szeroki wybór szaf chłodniczych i mroźniczych również w wykonaniu przeciwwybuchowym EX - potwierdzone certyfikatem.
 • LOVIBOND, Anglia, aparaty do pomiaru barwy dla próbek ciekłych, proszków i ciał stałych.
 • MEMMERT, Niemcy, inkubatory, inkubatory z chłodzeniem, inkubatory CO2, sterylizatory gorącym powietrzem, łaźnie wodne i olejowe z możliwością wytrząsania, suszarki laboratoryjne, suszarki próżniowe.
 • MIELE, Niemcyzmywarki laboratoryjne
 • MPW, Polska, wirówki laboratoryjne z chłodzeniem i wentylowane do rutynowych prac, jak również do badań naukowych.
 • NABERTHERM, Niemcy, piece laboratoryjne i przemysłowe, od 750 do 185oC.
 • NAGY, Niemcy, aparaty do pomiaru aktywności wody
 • PARR, USA, reaktory ciśnieniowe - autoklawy, kalorymetry, bomby tlenowe, mikrofalowe, do mineralizacji w kwasach
 • QVF ENGINEERING, Niemcy, reaktory, instalacje chemiczne, laboratoryjne, szklane od 0.2 litra do półtechnicznych oraz przemysłowych do kilku tysięcy litrów.
 • RAYLEIGH, Chiny, spektrofotometry UV-VIS, spektrometry: IR, absorpcji atomowej, chromatografia gazowa i cieczowa
 • RHEOTEST, Niemcy, reometry rotacyjne, reometry do badań materiałów budowlanych, lepkościomierze Hoepplera, wiskozymetry kapilarne
 • RUDOLPH, USA, refraktometry, polarymetry, sacharymetry, gęstościomierze
 • SI - SCHOTT Instruments, Niemcy, pH-metry, konduktometry, tlenomierze, elektrody laboratoryjne i przemysłowe, dozymaty, biurety cyfrowe, titratory - urządzenia do miareczkowania automatycznego, systemy pomiaru lepkości kinematycznej min. metodą Ubbelohde’a, płyty grzewcze, mieszadła, destylarki kwarcowe do wody, spektrofotometry UV-VIS
 • SINTERFACE, Niemcy, systemy do pomiaru napięcia powierzchniowego
 • TIME, Chiny, maszyny wytrzymałościowe, prasy laboratoryjne, twardościomierze, aparatu do pomiarów: tarcia, stopnia zużycia, skręcalności
 • WLD-TEC, Niemcy, palniki gazowe min. do pracy w komorach laminarnych, na różne rodzaje gazu, palniki z czujnikiem IR na ruch, palniki ręczne.
NASZE PRODUKTY
Pokaż więcej produktów
Donserv
ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
Wyślij zapytanie