SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI

„Shim-Pol A.M. Borzymowski” od 1986 roku dostarcza szerokie spektrum urządzeń i akcesoriów z obszaru chromatografii, spektrometrii mas, spektroskopii, optyki, a także bioanalizatory, zaawansowane analizatory powierzchni, maszyny wytrzymałościowe i zmęczeniowe (statyczne i dynamiczne). Od wielu lat oferuje swoim Klientom wsparcie we wdrażaniu i optymalizacji metod chromatograficznych. Organizuje liczne szkolenia i seminaria. Jest także pomysłodawcą cyklicznych spotkań Akademii Chemii Analitycznej, która ma na celu przekazywanie wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technik stosowanych w laboratoriach.

Oferta firmy Shim-Pol:

 • Chromatografia: GC, GPC, SEC, SFC, UHPLC, LCxLC(MS), on-line SFE-SFC
 • Spektrometria mas: GC-MS(MS), LC-MS(MS), QqQ, Q-TOF, HRMS, DDA/DIA-MS/MS, ambient MS (DPiMS, DART)
 • Analiza biotechnologiczna: MALDI-TOF(TOF), obrazowanie tkanek iMS, identyfikacja mikroorganizmów, roboty do nanoszenia matryc i enzymów
 • Analiza węgla organicznego: TOC, TC, TIC
 • Spektrofotometria: UV-Vis, FTIR, RF
 • Analiza pierwiastkowa: ICP-MS, ICP-OES, AAS
 • Analiza powierzchni: XPS, Auger, UPS, ISS
 • Analiza wielkości cząstek
 • Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją energii: EDX
 • Obrazowanie i mikroskopia chemiczna: MS, FTIR, XPS, Auger, iMScope, MALDI-TOF-TOF
 • Obrazowanie aktywności mózgu: fNIRS
 • Przygotowanie próbek: zatężanie, osuszanie: XcelVap, DryVap, ekstrakcja SPE i na dyskach
 • Urządzenia do ekstrakcji w stanie nadkrytycznym: SFE
 • Oprogramowanie chromatograficzne Quality by Design, Analytical Inteligence, Peak Inteligence, biblioteki widm UV-VIS oraz MS
 • Maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze
 • Kolumny i akcesoria chromatograficzne
NASZE PRODUKTY
Pokaż więcej produktów