SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI

„Shim-Pol A.M. Borzymowski” od 1986 roku dostarcza szerokie spektrum urządzeń i akcesoriów z obszaru chromatografii, spektrometrii mas, spektroskopii, optyki, a także bioanalizatory, zaawansowane analizatory powierzchni, maszyny wytrzymałościowe i zmęczeniowe (statyczne i dynamiczne). Od wielu lat oferuje swoim Klientom wsparcie we wdrażaniu i optymalizacji metod chromatograficznych. Organizuje liczne szkolenia i seminaria. Jest także pomysłodawcą cyklicznych spotkań Akademii Chemii Analitycznej, która ma na celu przekazywanie wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technik stosowanych w laboratoriach.

Oferta firmy Shim-Pol:

 • Chromatografia: HPLC, UHPLC, LCxLC(MS), FLASH, GC, GCxGC(MS)
 • Spektrometria mas: LC/MS, LC/MS-IT-TOF, GC/MS/MS, LC/MS/MS, Q-TOF, FLASH/MS
 • Analiza biotechnologiczna: MALDI TOF-TOF, iMScope TRIO, Multina, BioSpec-nano
 • Analiza węgla organicznego: TOC, TC, TIC
 • Spektrofotometria: UV-Vis, FTIR, RF
 • Analiza pierwiastkowa: ICP-MS, ICP-OES, AAS
 • Analiza powierzchni: XPS, Auger, UPS, ISS,
 • Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją energii: EDX
 • Analiza wielkości cząstek
 • Obrazowanie i mikroskopia chemiczna: MS, FTIR, XPS, Auger, iMScope, MALDI-TOF-TOF
 • Obrazowanie aktywności mózgu: fNIRS
 • Maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze
 • Przygotowanie próbek: zatężanie, osuszanie: XcelVap, DryVap, ekstrakcja SPE i na dyskach
 • Urządzenia do ekstrakcji w stanie nadkrytycznym: SFE
 • Kolumny i akcesoria chromatograficzne

 

grafika shim-pol portfolio

NASZE PRODUKTY
Pokaż więcej produktów