TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.

Firma Tusnovics Instruments Sp z o.o. oferuje aparaturę laboratoryjną do badania przetworów naftowych, oceny własności fizykochemicznych paliw płynnych, olejów smarowych, cieczy eksploatacyjnych, smarów, olejów i smarów w eksploatacji i asfaltów oraz specjalistyczną aparaturę do analiz spektralnych, termicznych, oznaczania klasy czystości, wielkości cząstek w zakresie mikro i nano, potencjału zeta, własności reologicznych oraz badania własności trybologicznych i przeciw zużyciowych.

Aparatura jest stosowana w laboratoriach paliwowych producentów i dystrybutorów, w Instytutach badawczych i uczelniach, w laboratoriach przemysłowych, chemicznych, farmaceutycznych badań polimerów, ochrony środowiska, kryminalistycznych i policyjnych oraz w wielu laboratoriach usługowych.

  • Aparaty do badań własności fizykochemicznych 

Oznaczania temperatury zapłonu, składu frakcyjnego metodą destylacji, prężności par, zawartości żywic, stabilności oksydacyjnej, testów pienienia, deemulgowalności i innych specjalistycznych badań wg norm ASTM, EN, ISO, PN-EN-ISO.

  • Spektrometry

- MId FT-IR dla oceny własności paliw płynnych:
- Spektrometry rentgenowskie oparte na zasadzie MWXRF do oznaczania siarki w paliwach płynnych wg PN EN ISO 20884, PN-EN 15485, - ASTM D7039, ASTM D2622.
- Spektrometry rentgenowskie MWXRF dla oznaczania śladowych i % -wych zawartości chloru w przetworach naftowych, olejach -przepracowanych, transformatorowych (PCB), chloru i chlorków w ropie naftowej, chloru w wodach.
- Spektrometry EDXRF z oprogramowaniem dla współczynników fundamentalnych i możliwością pomiaru wielu pierwiastków jednocześnie bez czasochłonnej i kłopotliwej kalibracji. Spektrometry Ramana przenośne i laboratoryjne

  • Analizatory wielkości cząstek 

- W zakresie mikro cząstek
- W zakresie nano czastek
- Z możliwością pomiaru potencjału zeta
- Analizatory klasy czystości

  • Urządzenia do badań trybologicznych, zużyciowych i przeciw zużyciowych, do oceny zarówno części maszyn, powłok specjalnych w inżynierii materiałowej 
     
  • Urządzenia do oczyszczania rozpuszczalników, rozdzielania substancji chemicznych metodą wysokowydajnych, zautomatyzowanych procesów destylacji na kolumnach koncentrycznych, z wirująca wstęgą w warunkach normalnych i próżni, do destylacji ropy naftowej wg ASTM 
    - D 1160, 2892, 5236

Firma Tusnovisc Instruments oferuje również szeroką gamę certyfikowanych materiałów odniesienia i wzorców dla laboratoriów paliwowych, chemicznych, środowiskowych, farmaceutycznych, toksykologicznych, medycznych, kryminalistycznych i policyjnych.

NASZE PRODUKTY
Pokaż więcej produktów