METROLOGIA CHEMICZNA wyd. II - Sztuka prowadzenia pomiarów

Autor: Ewa Bulska
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-2-9
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 247
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2012
Cena brutto:
65.00 (w tym 5% vat)
Ilość

Drugie wydanie, kompendium wiedzy na temat stosowania zasad metrologii w pomiarach chemicznych.
Walidacja, niepewność i spójność pomiarów chemicznych zostały omówione na tle wymagań normy ISO/IEC 17025.
Przystępnie wyłożone zagadnienia podstawowe połączone z informacjami praktycznymi na temat specyfiki pomiarów chemicznych będą z pewnością przydatne w każdym laboratorium chemicznym.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

SPIS TREŚCI


WSTĘP
PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA STR. 7
OD AUTORA STR. 9
WSTĘP – CZYLI BARDZO KRÓTKA HISTORIA POMIARÓW STR. 12


Rozdział 1


WPROWADZENIE DO METROLOGII STR. 14


Rozdział 2


INFRASTRUKTURA METROLOGICZNA STR. 26


Rozdział 3


UKŁAD JEDNOSTEK MIAR STR. 38


Rozdział 4


METROLOGICZNA SPÓJNOŚĆ POMIAROWA STR. 52


Rozdział 5


WZORCOWANIE I KALIBRACJA STR. 71


Rozdział 6


MATERIAŁY ODNIESIENIA W POMIARACH CHEMICZNYCH STR. 82


Rozdział 7


WALIDACJA PROCEDURY POMIAROWEJ STR. 114


Rozdział 8


NIEPEWNOŚĆ POMIARU STR. 143


Rozdział 9


STEROWANIE JAKOŚCIĄ BADAŃ STR. 194


Rozdział 10


PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE STR. 211


Rozdział 11


AKREDYTACJA LABORATORIÓW STR. 226


Rozdział 12


PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA OPERACJI NA LICZBACH STR. 240


LITERATURA STR. 246

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Nasi klienci wybrali także
Staraniem Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, przygotowana została monografia poświęcona analizie spektralnej. Książka zdobyła duże uznanie
SPEKTROMETRIA ATOMOWA - Możliwości analityczne
Wbrew swojej nazwie chemometria nie zajmuje się sposobami i teorią wykonywania pomiarów wielkości chemicznych ani nie ogranicza się tylko do chemii, nawet szeroko
CHEMOMETRIA PRAKTYCZNA - Interpretuj wyniki swoich pomiarów - wyd. II
Książka ta wypełnia lukę na polskim rynku wydawnictw naukowych, brakowało bowiem pozycji obejmującej wszystkie aspekty analizy spektralnej, począwszy od podstaw teoretycznych, poprzez
METODY ANALITYCZNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ - teoria i praktyka