METODY ANALITYCZNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ - teoria i praktyka

Autor: W. Żyrnicki, J. Borkowska-Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-925269-6-4
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 416
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2010
Cena brutto:
68.00 (w tym 5% vat)
Ilość

Książka ta wypełnia lukę na polskim rynku wydawnictw naukowych, brakowało bowiem pozycji obejmującej wszystkie aspekty analizy spektralnej, począwszy od podstaw teoretycznych, poprzez omówienie zasad poszczególnych spektralnych technik pomiarowych aż do omówienia specjalistycznych przykładów. Bardzo ważnym adresatem tej monografii są także analitycy i pracownicy różnego rodzaju laboratoriów, już funkcjonujący na rynku pracy i zajmujący się w swoim życiu zawodowym analizą chemiczną, a zwłaszcza śladową analizą pierwiastkową. Jest również znakomitym podręcznikiem dla studentów i doktorantów.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

SPIS TREŚCI


Od Redakcji

Część 1. SPEKTROMETRIA ATOMOWA – PODSTAWY I METODY
Rozdział 1.1.
Krótki zarys historii spektroskopii
Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Rozdział 1.2.
Podstawy spektroskopii
Jolanta Borkowska-Burnecka, Wiesław Żyrnicki
Rozdział 1.3.
Atomowa spektrometria absorpcyjna
Ewa Bulska, Danuta Barałkiewicz, Ryszard Dobrowolski
Rozdział 1.4.
Atomowa spektrometria emisyjna indukcyjnie sprzężonej plazmy
Jolanta Borkowska-Burnecka, Wiesław Żyrnicki, Piotr Pasławski
Rozdział 1.5.
Spektrometria mas plazmy indukcyjnie sprzężonej
Anna Ruszczyńska, Barbara Wagner, Ewa Bulska
Rozdział 1.6.
Atomowa spektrometria fluorescencyjna
Stanisław Walas
Rozdział 1.7.
Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna
Grażyna Stankiewicz, Wiesław Stankiewicz
Rozdział 1.8.
Zastosowanie analizy przepływowej w spektrometrii atomowej
Krystyna Pyrzyńska
Rozdział 1.9.
Metody wprowadzania próbek
1.9.1. Wprowadzanie próbek ciekłych w postaci aerozolu – nebulizacja
Jolanta Borkowska-Burnecka, Wiesław Żyrnicki, Ewa Bulska
1.9.2. Technika generowania lotnych wodorków i zimnych par – wprowadzanie próbek
w postaci gazowej
Henryk Matusiewicz
1.9.3. Wprowadzanie i analiza próbek stałych
Barbara Wagner, Ewa Bulska
Rozdział 1.10.
Kalibracja
Zofia Kowalewska


Część 2.
SPEKTROMETRIA ATOMOWA – WYBRANE PROBLEMY I ZASTOSOWANIA
Rozdział 2.1.
Przygotowanie próbek do analizy metodami spektrometrii atomowej
Mariola Wasilewska
Rozdział 2.2.
Źródła błędów w spektralnej analizie pierwiastków śladowych
Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Rozdział 2.3.
Analiza pierwiastkowa materiałów organicznych z wykorzystaniem technik spektrometrii atomowej
Zofia Kowalewska
Rozdział 2.4.
Analiza pyłów drogowych - oznaczanie platyny i palladu technikami GF AAS i ICP MS
Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Barbara Leśniewska
Rozdział 2.5.
Próbki biologiczne i kliniczne w ICP MS
Anna Ruszczyńska, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska
Rozdział 2.6.
Zastosowanie techniki CVG w połączeniu z metodami spektroskopii atomowej w analizie żywności
Maja Wełna, Ewa Szmyd
Rozdział 2.7.
Zastosowanie atomowej spektrometrii emisyjnej w przemyśle metalurgicznym
Ewa Müller

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Nasi klienci wybrali także
Drugie wydanie, kompendium wiedzy na temat stosowania zasad metrologii w pomiarach chemicznych.
Walidacja, niepewność i spójność pomiarów chemicznych zostały
METROLOGIA CHEMICZNA wyd. II - Sztuka prowadzenia pomiarów