PRODUKTY
Rheo-wiskozymetr Rheosense

Rheo-wiskozymetr Rheosense

Automatyczny rheo-wiskozymetr amerykańskiej firmy Rheosense mierzy lepkość bezwzględną płynów. Wymuszając przepływ cieczy przez kapilarę, aparat mierzy spadek ciśnienia w trzech punktach kapilary. Jeżeli znamy jej średnicę, jej długość i temperaturę, to zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille’a (dla płynów newtonowskich) możemy określić lepkość cieczy, natomiast stosując poprawkę Weissenberga-Rabinowitscha-Mooneya możemy także badać płyny nienewtonowskie. Parametry techniczne aparatu: - Dokładność pomiaru: 2 % odczytu - Powtarzalność pomiaru lepkości: 0,5 % pełnej skali - Zakres temperatury pomiaru: od 4 oC do 70 oC (wersja standardowa), od 4 oC do 105 oC (wersja hts) - Mini malna objętość próbki: 20 μL - Zakres prędkości ścinania: od 0,5 s-1 do 1 400 000 s-1 - Zakres lepkości: od 0,2 mPas do 20 000 mPas Istnieje możliwość pomiaru lepkości w zadanym zakresie temperatur w ramach jednego eksperymentu oraz możliwość pomiaru lepkości w zadanym zakresie prędkości ścinania w ramach jednego eksperymentu.
Zapytaj o produkt
EKMA
ul. Niemcewicza 26/87, 02-306 Warszawa
Wizytówka firmy