Rok akademicki 2020/2021 - Warszawa

Kiedy: 1 października 2020 roku
Gdzie: Warszawa

Centrum Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na XVIII edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie metrologii chemicznej. Dzięki wspólnej inicjatywie najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za budowanie i utrzymywanie infrastruktury związanej z jakością pomiarów w Polsce przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zostało utworzone Centrum Metrologii Chemicznej. Nadrzędnym celem Centrum jest koordynacja podejmowanych w Polsce inicjatyw, dotyczących rozpowszechniania wiedzy w zakresie podstaw metrologii chemicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami międzynarodowymi. Wiedza w zakresie metrologii chemicznej jest niezbędna dla tych wszystkich, którzy wykonują lub nadzorują pomiary chemiczne, oraz dla tych, którzy podejmują istotne decyzje na podstawie tych wyników. Program przygotowany został przy merytorycznej współpracy z:

  • Głównym Urzędem Miar (GUM),
  • Polskim Centrum Akredytacji (PCA),
  • Bureau International des Poids et Mesures, Francja (BIPM),
  • Institute for Reference Materials and Measurements ze Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (EC-JRC-IRMM). Materiały powstały w ramach europejskiego projektu AcadeMiC „Metrology in Chemistry for Academia”.


Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej trwają dwa semestry i obejmują 166 godzin zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów i ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w ciągu 14 sesji dydaktycznych, które są organizowane średnio co 2–3 tygodnie. Większość zajęć odbywa się w gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego lub Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Wybrane zajęcia odbywają się w laboratoriach Głównego Urzędu Miar. Poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem, co oznacza wpis do indeksu potwierdzający aktywne uczestnictwo w danych zajęciach. Końcowym etapem jest przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem wybranego przez każdego uczestnika wykładowcy. Po zakończeniu nauki oraz obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego w zakresie Metrologii Chemicznej. Słuchacze otrzymują również świadectwa uczestniczenia w zajęciach, przygotowanych specjalnie na potrzeby Studium, wystawione przez Główny Urząd Miar oraz Polskie Centrum Akredytacji.

Kontakt:
e-mail: metrologia|chem.uw.edu.pl| |metrologia|chem.uw.edu.pl
Sekretariat Centrum Metrologii Chemicznej:
Marzena Cieślak
tel. kom.: +48 693 830 110
Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. dr hab. Ewa Bulska
tel.: 22 552 65 23