Rok akademicki 2020/2021 - Poznań

Kiedy: 1 października 2020 roku
Gdzie: Poznań

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na X edycję Studiów Podyplomowych „Analityka Chemiczna”, których program obejmuje ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej. W ramach studiów omawiane będą następujące zagadnienia:

  • Metrologia chemiczna w praktyce,
  • Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F AAS, F AES, HG AAS, CV AAS, ET AAS,
  • Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP MS, ICP OES,
  • System do specjacji: HPLC ICP MS, system do analizy próbek stałych: LA ICP MS,
  • Metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC ESI MS MS,
  • Podstawowe i zaawansowane metody statystyczne,
  • Wykorzystanie metod chemometrycznych do wizualizacji zbioru danych.


Tematyka poszczególnych zajęć przybliży słuchaczom studiów zagadnienia związane z wykorzystywaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych. W ramach zajęć uczestnicy studiów będą realizować w laboratorium projekt badawczy obejmujący przeprowadzenie walidacji parametrów procedury analitycznej z wykorzystaniem odpowiedniego wzorca umożliwiającego wykazanie spójności pomiarowej. Słuchacze studiów biorą również udział w zajęciach komputerowych, gdzie poznają metody statystyczne pozwalające im ocenić uzyskany wynik pomiaru. Słuchacze zapoznają się zarówno z budową i zasadą działania spektrometrów: AES (atomowa spektrometria emisyjna) oraz AAS (atomowa spektrometria absorpcyjna), jak i z różnymi źródłami atomizacji i technikami wprowadzania próbek. Poznają podstawy fizykochemiczne procesów zachodzących podczas atomizacji: w płomieniu, elektrotermicznej, ze wstępnym generowaniem wodorków i ze wstępnym generowaniem zimnych par rtęci. Program studiów będzie obejmował 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w ramach 12 spotkań (soboty i niedziele) w czasie dwóch semestrów zajęć. Każdy dzień zjazdu będzie obejmował 2 godziny wykładów oraz 5−7 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://pasp-uam.home.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-analityka-chemiczna/
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Informacji udzielają:
prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz (kierownik studiów)
tel.: 61 829 15 73
danutaba|amu.edu.pl| |e-mail: danutaba|amu.edu.pl
Sekretariat studiów (informacje i zgłoszenia):
e-mail: sp.analityka.chemiczna|gmail.com| |sp.analityka.chemiczna|gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii
Studia Podyplomowe „Analityka Chemiczna”
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań