Viii konferencja „Chemometria i metrologia w analityce”

Kiedy: 3-5 marca 2021 roku

Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie zapraszają na konferencję poświęconą teoriom metod chemometrycznych oraz dokonywania pomiarów zgodnie z zasadami metrologii, jak również ich zastosowaniem w chemii analitycznej i innych dyscyplinach naukowych, w których analityka odgrywa kluczową rolę. W programie konferencji zawarte będą wykłady plenarne, referaty, komunikaty oraz sesja plakatowa. Organizatorzy planują także zorganizowanie warsztatów dla osób, które chciałyby poznać lub wzbogacić swoją wiedzę w zakresie zasad stosowania metrologii w pomiarach oraz wykorzystania metod chemometrycznych w praktyce. W czasie konferencji odbędzie się również posiedzenie Zespołu Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Obszarami zainteresowania konferencji będą tematy związane z:

  • wprowadzaniem zasad metrologii do pomiarów w praktyce,
  • podstawami teoretycznymi metod chemometrycznych,
  • zastosowaniem narzędzi chemometrycznych w badaniu żywności, medycynie, biologii, chemii, toksykologii, kryminalistyce, przemyśle, monitoringu i ochronie środowiska.
     

Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
e-mail: danutaba|amu.edu.pl| |danutaba|amu.edu.pl (prof. Danuta Barałkiewicz)
anettak|amu.edu.pl| |anettak|amu.edu.pl (dr hab. Anetta Hanć)