PRODUKTY
Podajnik fazy nadpowierzchniowej typu „headspace” model HS-20NX

Podajnik fazy nadpowierzchniowej typu „headspace” model HS-20NX

Podajnik fazy nadpowierzchniowej firmy Shimadzu typu „headspace” model HS-20NX, działający na zasadzie dozowania przez zawór z pętlą nastrzykową i linię transferową, dostępny jest w wersjach na 20 i 90 pozycji. Możliwe jest również rozwiązanie w wersji z pułapką do zatężania (HS-20 TRAP), poprawiającą kształt pików i obniżającą granice wykrywalności. Podajnik HS-20NX został opracowany jako narzędzie do analizy składników lotnych. Automatyczny podajnik próbek do techniki fazy nadpowierzchniowej HS-20NX utrzymuje próbkę w ustalonej temperaturze, następnie pobiera lotne związki, które uwolnione do fazy gazowej pozostają w równowadze dynamicznej z zawartością w próbce. Dozowanie odbywa się przez zawór z pętlą oraz bardzo krótką 30-centymetrową linię transferową do systemu GC lub GC MS. Przy zastosowaniu konfiguracji dozownika próbek ciekłych oraz przystawki HS-20NX kolumna jest podłączana bezpośrednio do linii transferowej, dzięki czemu możemy również korzystać z dozownika próbek ciekłych bez konieczności przepinania kolumn i zmiany konfiguracji. System HS-20NX może być stosowany do analizy jakościowej i ilościowej składników zapachowych żywności, składników zapachowych substancji chemicznych oraz toksycznych lotnych związków w próbkach środowiskowych, na przykład w wodzie. Wykorzystywany jest też do analiz retencji rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC) z opakowań.
Zapytaj o produkt
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF

Spektrometr EDX-7000P to niewielkie, ciche oraz kompaktowe urządzenie o wymiarach 46 cm x 59 cm x 36 cm i ciężarze około 55 kg. Nie wymaga on dodatkowo wody chłodzącej czy ciekłego azotu do chłodzenia detektora – wyposażony jest w wyjątkowo czuły i szybki detektor SDD chłodzony przy wykorzystaniu efektu Peltiera. Duża komora próbek może pomieścić próbki, których wymiary nie przekraczają 27,5 cm x 30 cm oraz 10 cm wysokości. Aparat ma zakres pomiarowy od 11Na do 92U, w bardzo szerokim zakresie stężeń od ppb do 100 %. Rozdzielczość wynosząca poniżej 130 eV gwarantuje dokładny pomiar nawet przy bardzo złożonej matrycy. Intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie PCEDX oraz standardowo wbudowana w aparat kamera CMOS pozwalają przygotować i wykonać pomiar nawet niedoświadczonemu użytkownikowi w zaledwie kilka minut. Standardowo załączony zestaw filtrów umożliwia wyeliminowanie wpływu promieniowania ciągłego oraz charakterystycznego, pochodzącego od źródła promieniowania X-Ray. Opcjonalnie do aparatu można dodać zestawy do pomiarów w próżni oraz atmosferze helowej znacznie zwiększające czułość w szczególności dla pierwiastków o małych liczbach atomowych.
Zapytaj o produkt
Spektrofotometr FTIR IRXross

Spektrofotometr FTIR IRXross

IRXross to najnowszy spektrofotometr FTIR japońskiego producenta Shimadzu Corporation, który w codziennej pracy zapewnia uzyskanie widm z bardzo wysokim stosunkiem sygnału do szumu wynoszącym powyżej 55 000:1, rozdzielczością od 0,25 cm-1 oraz szybkością pomiaru pozwalającą na wykonanie nawet do 20 widm na sekundę. Umożliwia śledzenie zmian w relatywnie szybkich reakcjach z zachowaniem najwyższej czułości oraz przy zachowaniu jak najlepszej separacji pików. Nowy spektrofotometr IRXross wyróżnia się najniższym w swojej klasie aparatów poziomem szumów, a poprawiona ergonomia aparatu wraz z automatycznym osuszaczem komory interferometru oraz oprogramowaniem LabSolutions IR zapewniają łatwość użytkowania. Szerokie możliwości rozbudowy pozwalają nie tylko na szybką i łatwą analizę próbek ciekłych czy stałych za pomocą przystawek ATR, ale również umożliwiają zaawansowaną analizę próbek gazowych dzięki opcjonalnemu detektorowi MCT. W połączenie z mikroskopem AIM- 9000 jest doskonałym narzędziem do analizy mikroplastiku.
Zapytaj o produkt