PRODUKTY
Mikroskop FTIR Lumos II

Mikroskop FTIR Lumos II

Samodzielny mikroskop FTIR Lumos II to system ze zintegrowanym spektrometrem FTIR, doskonale dopasowanym do jego konstrukcji optycznej. Wszystkie komponenty mają napędy oraz są kodowane elektronicznie. Zmotoryzowany kryształ ATR pozwala na przełączanie między trybami transmisji czy refleksji do trybu ATR bez ingerencji operatora, a także zapewnia automatyczne pomiary próbki i tła nawet w trybie ATR. Dodatkowo przełączanie między trybami, widzialnym oraz IR, odbywa się w sposób automatyczny. Konstrukcja mikroskopu pozwala na pomiary próbek do wysokości 40 mm. Dzięki łatwemu dostępowi do próbki jej pozycjonowanie jest bardzo wygodne. Dzięki automatyzacji wszystkich ruchomych komponentów Lumos II zapewnia komfort pracy. Ustawiony na stałe interferometr ROCKSOLIDTM, wykorzystujący pozłacane lustra kubiczne, czyni system odpornym na wibracje oraz zmiany temperatury. Intuicyjne oprogramowanie prowadzi operatora krok po kroku przez proces analizy mikroskopowej próbki. Wyniki pomiarów zawarte są w jednym pliku, włączając w to obraz widzialny, dane spektralne oraz informacje o próbce. Obrazowanie wykonywane przez detektor FPA zapewnia maksymalną szybkość pomiaru wraz ze szczegółowymi informacjami spektralnymi. Detektor pozwala na zarejestrowanie 1024 widm podczas jednego pomiaru, w każdym z dostępnych trybów. Lumos II wyposażony jest w detektor MCT chłodzony termoelektrycznie, co umożliwia pomiary bez konieczności dolewania azotu. Mikroskop może być wyposażony jednocześnie w trzy detektory (FPA, MCT, DLaTGS) wybierane automatycznie. Kluczowe komponenty systemu, takie jak: interferometr, laser oraz źródło, charakteryzują się długą żywotnością oraz objęte są długoletnimi gwarancjami. Przyrząd oraz oprogramowanie są zgodne z wymogami cGMP/GLP, Farmakopei oraz FDA 21 CFR część 11.
Zapytaj o produkt
Mikroskop FT-IR/QCL Hyperion II

Mikroskop FT-IR/QCL Hyperion II

Bruker Hyperion II to połączenie technologii FT-IR i QCL w jednym urządzeniu, oferujące pomiary w trzech trybach: transmisyjnym, odbiciowym i ATR. Hyperion drugiej generacji to prawdziwa rewolucja w mikroskopii podczerwieni. Obrazowanie QCL pozwala na pozyskiwanie do 30 000 widm na sekundę. Otwiera to nowe możliwości zastosowań między innymi w badaniach materiałowych i life science. System pozwala na pomiary w zakresie spektralnym od VIS do FIR. Mikroskop jest również dostępny w wersji z detektorami jednoelementowymi (TE-MCT, LN2-MCT) oraz matrycami FPA (64 x 64, 128 x 128). Mikroskop Hyperion II to: - pomiary punktowe, mapowanie, obrazowanie, - redukcja koherencji przy obrazowaniu laserowym, - szeroki wybór detektorów jednoelementowych do μ-FT-IR: TE-MCT, LN2-MCT, - detektory FPA do obrazowania 64 x 64 lub 128 x 128 pikseli, - QCL za pośrednictwem modułu do obrazowania laserowego w podczerwieni (ILIM, klasa laserowa 1), - szybkie obrazowanie: 0,1mm2/sek. (FPA, pełne widmo), 6,4mm2/sek. (ILIM, pojedyncza liczba falowa), - szeroki wybór obiektywów: 5x/15x/36x/74x IR, 20x ATR, 15x GIR, 4x/40x VIS, - rozszerzenia zakresów spektralnych od bliskiej podczerwieni (NIR) do dalekiej podczerwieni (FIR).
Zapytaj o produkt