ANALIZA PRZEPŁYWOWA - Od teorii do praktyki

Autor: Opracowanie pod redakcją Krystyny Pyrzyńskiej
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-9-8
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 392
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2017
Cena brutto:
80.00 (w tym 5% vat)
Ilość

Analiza przepływowa ma swoje ugruntowane miejsce we współczesnej chemii analitycznej; świadczy o tym bardzo duża liczba prac publikowanych corocznie, konstruowanych układów pomiarowych, dostępności handlowych przyrządów do zastosowań rutynowych oraz coraz szerzej zaznaczona obecność wśród norm analitycznych. Metody te służą nie tylko do zmechanizowania prostych, powszechnie stosowanych oznaczeń, ale są także coraz szerzej stosowane do usprawniania przetwarzania składu próbek w sprzężeniu z pomiarami metodami spektroskopii atomowej, chromatografii, elektroforezy kapilarnej czy spektrometrii mas. W zależności od obszaru zastosowań, przy wykorzystaniu tej metodologii można uzyskać skrócenie czasu analizy, zminimalizować wielkość potrzebnej próbki, osiągnąć znacznie niższą granicę wykrywalności, większą selektywność, lepszą precyzję i/lub dokładność, a także oznaczać wiele analitów jednocześnie. Tematyka analizy przepływowej jest też coraz szerzej wprowadzana do programów nauczania na uniwersytetach, uczelniach technicznych oraz przyrodniczych. Materiał monografii został podzielony na trzynaście rozdziałów zawierających informacje dotyczące rozwoju koncepcji analizy przepływowej, jej głównych metodologii, konstrukcji i stosowanych rozwiązań praktycznych oraz różnych aspektów kalibracji i stosowanych metod detekcji. Omówiono możliwości prowadzenia analizy wieloskładnikowej w układach przepływowych, analizy specjacyjnej, miareczkowania oraz różnorodnych metod zatężania i wydzielania analitów. Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania systemów przepływowych w analizie środowiskowej i klinicznej, do oznaczania aktywności enzymów, wykorzystania mikrosystemów typu Lab-On-A-Chip, a także ich obecność w polskich normach dotyczących analizy wody, gleby czy żywności. Zestaw przykładów był subiektywny i nie jest pełnym obrazem możliwości wykorzystania metodologii analizy przepływowej. Są to przykłady ilustrujące te zastosowania, którymi zajmują się polscy naukowcy praktycy. Autorami rozdziałów są badacze praktycznie zajmujący się tematyką analizy przepływowej z wiodących ośrodków w naszym kraju. Monografia jest bogato ilustrowana przykładami z najnowszej literatury światowej oraz praktyki autorów. Intencją autorów było takie przygotowanie treści rozdziałów, aby czytelnicy mogli zapoznać się zarówno z podstawami różnych metodologii analizy przepływowej i konstrukcją stosowanych układów, jak i znaleźć zastosowania metod i procedur analitycznych w zależności od swoich potrzeb.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

SPIS TREŚCI 

WPROWADZENIE STR. 9


Rozdział 1


ROZWÓJ KONCEPCJI ANALIZY PRZEPŁYWOWEJ
Marek Trojanowicz, Kamila Kołacińska str. 10


Rozdział 2


GŁÓWNE METODOLOGIE ANALITYCZNYCH POMIARÓW PRZEPŁYWOWYCH
Stanisława Koronkiewicz str. 31


Rozdział 3


PRZEGLĄD KONSTRUKCJI I ROZWIĄZAŃ UKŁADÓW WPROWADZANIA PRÓBEK I SYSTEMÓW GENEROWANIA PRZEPŁYWU
Kamil Żukowski, Michał Chudy str. 57


Rozdział 4


RÓŻNE ASPEKTY KALIBRACJI W ANALIZIE PRZEPŁYWOWEJ
Paweł Kościelniak str. 74


Rozdział 5


RODZAJE DETEKCJI W ANALIZIE PRZEPŁYWOWEJ STR. 97
5.1. DETEKCJA SPEKTROFOTOMETRYCZNA
Anatol Kojło, Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Elżbieta Wołyniec str. 98
5.2. DETEKTORY OPTOELEKTRONICZNE
Marta Pokrzywnicka, Kamil Strzelak str. 120
5.3. DETEKCJA CHEMILUMINESCENCYJNA
Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk str. 149
5.4. DETEKCJA ELEKTROCHEMICZNA
Sławomir Kalinowski str. 171
5.5. METODY SPEKTROMETRII ATOMOWEJ
Anna Telk, Stanisław Walas, Marcin Wieczorek str. 195
5.6. ELEKTRONICZNY JĘZYK JAKO DETEKTOR W ANALIZIE PRZEPŁYWOWEJ/WSTRZYKOWEJ
Małgorzata Wesoły, Patrycja Ciosek, Wojciech Wróblewski str. 210


Rozdział 6


METODY ZATĘŻANIA I WYDZIELANIA ANALITÓW
Krystyna Pyrzyńska str. 227


Rozdział 7


MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA ANALIZY WIELOSKŁADNIKOWEJ W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH
Joanna Kozak, Justyna Paluch str. 243


Rozdział 8


MIARECZKOWANIE W ANALIZIE PRZEPŁYWOWEJ
Marzena Wójtowicz, Joanna Kozak str. 261


Rozdział 9


ZASTOSOWANIE TECHNIK PRZEPŁYWOWYCH W ANALIZIE SPECJACYJNEJ PIERWIASTKÓW
Laura Trzonkowska, Barbara Leśniewska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 294


Rozdział 10


SYSTEMY PRZEPŁYWOWE DO OZNACZANIA AKTYWNOŚCI ENZYMÓW
Robert Koncki, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Łukasz Tymecki str. 320


Rozdział 11


PRZEPŁYWOWE SYSTEMY MONITORUJĄCE W ANALIZIE ŚRODOWISKOWEJ I KLINICZNEJ
Michał Michalec, Łukasz Tymecki str. 335


Rozdział 12


MIKROSYSTEMY TYPU LAB-ON-A-CHIP I ICH ZASTOSOWANIE
Ilona Grabowska-Jadach, Maja Haczyk-Więcek str. 356


Rozdział 13


METODY PRZEPŁYWOWE W POLSKICH NORMACH
Stanisław Walas, Natalia Miliszkiewicz, Maciej Stafiński str. 371

WYKAZ AKRONIMÓW STOSOWANYCH W MONOGRAFII STR. 382
SKOROWIDZ RZECZOWY STR. 385

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł