ANALIZA ŚLADOWA - Zastosowania

Autor: Irena Baranowska
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-4-3
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 565
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2013
Cena brutto:
100.00 (w tym 5% vat)
Ilość

"Analiza śladowa” to podręcznik wprowadzający w zagadnienia oznaczania składników śladowych w różnorodnych materiałach pochodzenia naturalnego lub przemysłowego.

Informacje zawarte w książce są przygotowane tak, aby czytelnicy mogli je dostosować do swoich potrzeb, a studenci mogli znaleźć materiał na różnym poziomie.

Materiał w książce obejmuje zarówno teoretyczne jak i aplikacyjne aspekty analizy śladowej. Postęp w rozwoju analizy śladowej wiąże się z koniecznością oznaczania coraz to mniejszych ilości analitów, często w bardzo złożonych matrycach. Stąd w książce omówiono przygotowanie próbek do analizy i rolę certyfikowanych materiałów odniesienia w celu sprawdzenia poprawności w działaniu analitycznym.

Znaczną część książki zajmują zastosowania metod i procedur analitycznych w analizie śladowej, w medycynie, farmacji, w badaniach próbek środowiskowych, w żywności, kryminalistyce, i badaniach różnych materiałów, w tym biologicznych.

Książka ta jest opracowaniem zbiorowym, w którym udział wzięli znakomici specjaliści z zakresu teorii i zastosowań analizy śladowej.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

SPIS TREŚCI


PRZEDMOWA
Irena Baranowska str. 9


Rozdział 1


ZAGADNIENIA OGÓLNE


1.1. CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKA ANALIZY ŚLADOWEJ.
Adam Hulanicki str. 11
1.2. OCENA JAKOŚCI WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH .
– KLASYFIKACJA BŁĘDÓW, SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW.
Piotr Konieczka str. 32
1.3. PROBLEMY KALIBRACJI W ANALIZIE ŚLADOWEJ .
Paweł Kościelniak, Marcin Wieczorek, Joanna Kozak str​. 43
1.4. CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA W ANALIZIE ŚLADOWEJ.
Rajmund S. Dybczyński, Halina Polkowska-Motrenko str. 75
1.5. TECHNIKI ROZKŁADU PRÓBEK W WIELOPIERWIASTKOWEJ NIEORGANICZNEJ.
ANALIZIE ŚLADOWEJ.
Henryk Matusiewicz str. 102
1.6. EKSTRAKCJA W ANALIZIE ŚLADÓW.
Wiesław Żyrnicki, Jolanta Borkowska-Burnecka, Anna Leśniewicz str. 154


Rozdział 2


ZASTOSOWANIA ANALIZY ŚLADOWEJ


2.1. ANALIZA ŚLADOWA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH.
Iwona Rykowska, Hanna Barchańska, Wiesław Wasiak str. 188
2.2. ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ LEKÓW.
Barbara Marciniec, Maciej Stawny str. 221
2.3. PIERWIASTKOWA ANALIZA ŚLADOWA W BADANIACH PRODUKTÓW .
ŻYWNOŚCIOWYCH.
Małgorzata Grembecka, Piotr Szefer str. 246
2.4. ANALIZA ŚLADOWA W ZASTOSOWANIU DO WCZESNEJ.
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I DO MONITORINGU WYBRANYCH LEKÓW
2.4.1 Metabolomika i metabonomika.
Wiktoria Struck, Michał J. Markuszewski, Roman Kaliszan str. 286
ANALIZA ŚLADOWA
2.4.2 Analiza wybranych leków i ich metabolitów w płynach ustrojowych.
Irena Baranowska, Sylwia Magiera, Marta Koper str. 303
2.5 ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA
2.5.1 Analityka śladu kryminalistycznego.
Janina Zięba-Palus str. 327
2.5.2 Analiza toksykologiczna mikrośladów.
Maria Kała str. 363


Rozdział 3


SPECJALNE ASPEKTY ANALIZY ŚLADOWEJ
3.1 NIEORGANICZNA I BIONIEORGANICZNA ANALIZA SPECJACYJNA .
– WYBRANE PROBLEMY.
Lena Ruzik, Katarzyna Pawlak, Maciej Jarosz str. 389
3.2 ANALIZA ŚLADOWA METALI SZLACHETNYCH W MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH
I ŚRODOWISKOWYCH.
Maria Balcerzak str. 433
3.3 OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ZA POMOCĄ.
CHROMATOGRAFICZNYCH TECHNIK SPRZĘŻONYCH.
Bogusław Buszewski, Tomasz Ligor, Agnieszka Ulanowska str. 478
3.4 ANALIZA NUKLIDÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH.
Bogdan Skwarzec str. 532

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł