10.06.2014 Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Jak co roku, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrywał nadesłane wnioski do nagród Komitetu za prace doktorskie, które wyróżniały się wysokim poziomem naukowym i praktyczną przydatnością uzyskanych wyników. Rozpatrywane były kandydatury osób, którym stopień doktora został nadany w dwóch ostatnich latach poprzedzających przyznanie nagrody, to znaczy w latach 2007 i 2008. Laureaci byli wybierani przez jury składające się z członków Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej i przedstawicieli sponsora. Kandydatów do nagród mogli zgłaszać członkowie Komitetu Chemii Analitycznej oraz Rady Wydziałów lub Rady Naukowe, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
Firma LGC Standards jest sponsorem nagrody finansowej przyznawanej za najlepszą pracę doktorską wprowadzającą zasady metrologii w pomiarach chemicznych. Nagroda ta jest przyznawana od 2004 roku. Firma GBC Polska jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę doktorską z dziedziny spektroskopii analitycznej. Nagroda obejmuje zarówno kwotę w gotówce, jak i bilet lotniczy do Australii w celu odwiedzenia firm GBC i Photron. Firma Merck Polska jest sponsorem nagrody finansowej za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej, niezależnie od jej szczegółowej tematyki.

Tegoroczni laureaci nagród fundowanych przez sponsorów:

LGC Standards - dr Ewa Szymańska,
GBC Polska - dr Magdalena Krawczyk,
Merck Polska - dr Rafał Ruzik.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje.