01.05.2014 Nowa pozycja książkowa - Chemometria praktyczna

„Chemometria praktyczna" to pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik akademicki przeznaczony dla użytkowników metod chemometrycznych. Książka pomyślana jest jako pomoc dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, którzy w swej działalności mają do czynienia z dużymi zestawami danych liczbowych. Rozwój metod instrumentalnych w chemii i naukach pokrewnych oraz komputeryzacja aparatury naukowo-badawczej powoduje, że „zalewani" jesteśmy ogromną ilością danych liczbowych. Wydobycie z tych danych użytecznej informacji jest właśnie zadaniem chemometrii. Obecność na rynku komputerowych pakietów statystycznych i chemometrycznych jest tyleż błogosławieństwem co i przekleństwem dla potencjalnych użytkowników metod chemometrycznych. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do czego prowadzi korzystanie z nich bez zrozumienia oferowanych przez te pakiety możliwości. Książka nie jest instrukcją obsługi żadnego konkretnego pakietu. Stawia sobie raczej za cel umożliwienie potencjalnym użytkownikom takich pakietów zrozumienie o co w nich chodzi.

Przedstawiony w książce materiał obejmuje: wstępną kontrolę danych, techniki prezentacji graficznej danych wielowymiarowych, metody analizy struktury danych (analiza podobieństwa, analiza rozpoznawcza), tworzenie modeli zależności, podstawy analizy głównych składowych, zasady i algorytmy optymalizacji doświadczalnej oraz zwięzłe przedstawienie zagadnień klasyfikacji. Tworząc ten podręcznik Autor zakładał, że Czytelnik zna, chociaż w zarysie, podstawowe pojęcia statystyki matematycznej oraz podstawy matematyki wyższej. Ze względu na charakter danych chemometrycznych (duże tabele liczb) w książce stosowany jest zapis macierzowy i wykorzystywane są działania na macierzach. Z myślą o osobach, które nie mają doświadczenia w tym zakresie książka została zaopatrzona w Dodatek zawierający podstawowe informacje o właściwościach macierzy i działaniach na nich.
Książka powstała na podstawie prowadzonych przez Autora od ponad 15 lat wykładów i ćwiczeń na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest poszerzoną i poprawioną wersją skryptu „Podstawy chemometrii" wydanego w roku 2000 przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Może więc stanowić doskonały materiał dydaktyczny do zajęć z chemometrii dla studentów i doktorantów studiów z zakresu chemii, technologii chemicznej, ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i innych dziedzin nauk ścisłych, przyrodniczych i ekonomicznych.