15.12.2014 Dwudziestolecie działalności polskiego oddziału Leco Corporation USA

Seminarium zorganizowane zostało przez Leco Polska. Do współpracy przy organizacji firma zaprosiła swoich długoletnich współpracowników: Sartorius Poland oraz Air Products. Tematem przewodnim spotkania była dwudziesta rocznica działalności polskiego oddziału Leco Corporation USA. Na wstępie dyrektor generalny Leco Polska Grzegorz Strączyński zaprezentował rozwój produktów i organizacji Leco w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, przedstawiając, jak na tle wydarzeń historycznych pojawiały się nowe rozwiązania dla laboratoriów analitycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że filozofia działalności firmy Leco zawsze opierała się na bliskim kontakcie z użytkownikami sprzętu, co zaowocowało rozwinięciem światowej sieci ponad 25 oddziałów na wszystkich kontynentach.