Konwersatorium Spektrometrii Atomowej KOSAT, a w nim: XVI Konwersatorium Absorpcji Atomowej, XI Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VIII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz III Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej.

Kiedy: 6−7 września 2021 roku
Gdzie: Białystok

Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku zapraszają na Konwersatorium Spektrometrii Atomowej obejmujące XVI Konwersatorium Absorpcji Atomowej, XI Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VIII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz III Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej. Konwersatorium po raz drugi odbędzie się w nowoczesnym kampusie
Uniwersytetu w Białymstoku. Program konferencji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia dotyczące zastosowania metod spektrometrii atomowej w medycynie, farmacji, badaniach żywności, monitoringu środowiska, ochronie zabytków i przemyśle. Tematyka konferencji dotyczy nowatorskich rozwiązań w eliminacji interferencji występujących podczas oznaczeń, przygotowaniu próbek do analizy, budowie aparatury pomiarowej oraz najnowszych osiągnięć
w analizie specjacyjnej i metalomice. W ramach konferencji odbędzie się specjalna sesja naukowa,
podczas której wybitni naukowcy z dziedziny analizy spektralnej zostaną uhonorowani Nagrodą im. dr. Jerzego Fijałkowskiego. Planowana jest również Sesja Młodych Spektroskopistów, dedykowana młodym naukowcom, oraz sesja szkoleniowa „Zarządzanie jakością badań”, skierowana do pracowników laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych.

Szczegóły na stronie internetowej: www.kosat.pl