31.12.2015 Profesor Jacek Namieśnik od magistra inżyniera do doktora honoris causa

Trudno jest przecenić aktywność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną profesora Jacka Namieśnika, od wielu lat związanego z Katedrą Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Profesor Jacek Namieśnik jest osobistością w gronie chemików analityków, a jego pasja, zaangażowanie oraz umiejętność przyciągania wielu świetnych i aktywnych chemików do grona swoich współpracowników sprawiają, że prowadzona przez niego Katedra Chemii Analitycznej stała się rozpoznawanym w kraju i na świecie ośrodkiem znaczących badań naukowych. Z dumą pragnę przekazać informację, że wybitny dorobek naszego kolegi, profesora Jacka Namieśnika, stał się podstawą szczególnych wyróżnień. W dniu 25 czerwca br. Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz w dniu 29 czerwca br. Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły uchwały o przyznaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jackowi Namieśnikowi.
Zwieńczeniem zaszczytów jest również Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa, wręczona Laureatowi 12 października br.
A już bardzo osobiście chciałabym podkreślić, jak bardzo nasz kolega, profesor Jacek Namieśnik, zasłużył na tak zaszczytne wyróżnienia. Znamy go jako człowieka niezmiernie pracowitego, zaangażowanego w pracę na rzecz środowiska naukowego, pełnego pasji w prowadzeniu badań. Znamy Go jako człowieka dużej życzliwości, skupiającego wokół siebie liczne grono współpracowników podzielających jego zainteresowania, jak również doktorantów i studentów, których zaraża swoją pasją naukową i organizacyjną.

Panie Profesorze, Jacku, przyjmij gratulacje i słowa uznania wraz z życzeniami dalszych sukcesów, a przede wszystkim kolejnych wyzwań, które są przez ciebie zawsze postrzegane jako fascynująca przygoda naukowa bądź organizacyjna. W imieniu środowiska chemików analityków.

Profesor Ewa Bulska
Członek Komitetu Chemii Analitycznej
Polskiej Akademii Nauk